Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Postupak nadzorne provjere i ocjene u 2017.

SREP za značajne banke

Kapitalni zahtjevi

Općenito govoreći, iznos redovnog osnovnog kapitala koji bi izravno nadzirane banke trebale držati, a koji je određen na temelju SREP-a, bit će uglavnom stabilan u 2017. i 2018. Prosjek je i dalje na razini oko 10 % ukupne imovine ponderirane rizikom. Međutim, postoje razlike među bankama, pri čemu neke trebaju držati dodatni kapital, dok druge trebaju držati manje kapitala.

  • U SREP-u u 2017. pokazalo se da banke i dalje imaju poteškoća povezanih s profitabilnošću i adekvatnošću kapitala. Premda su se udjeli neprihodonosnih kredita u prethodnoj godini smanjili, broj banaka s visokim udjelom neprihodonosnih kredita u europodručju i dalje je velik. Osim toga, dugo razdoblje niskih kamatnih stopa stvara pritisak na smanjenje kamatnih marži, što utječe na profitabilnost banaka.
  • U SREP-u u 2017. utvrđeno je i to da se mnoge banke još uvijek suočavaju s problemima u području upravljanja rizicima, osobito u pogledu infrastrukture, agregiranja podataka i izvješćivanja.

Osim što određuje kapitalne zahtjeve za banke, nadzorno tijelo tijekom SREP-a može odlučiti da bankama naloži dodatne mjere, uključujući likvidnosne i kvalitativne mjere.

SEE ALSO

Find out more about related content

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje