Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu v roce 2017

SREP pro významné banky

Kapitálové požadavky

Objem kmenového kapitálu Tier 1 (CET1), který jsou přímo dohlížené banky povinny držet podle SREP, bude od roku 2017 do roku 2018 víceméně stabilní. Zůstává na průměrné úrovni zhruba 10 % celkových rizikově vážených aktiv. Objem se však mezi jednotlivými bankami liší – některé potřebují držet dodatečný kapitál a jiné jej zase potřebují méně.

  • SREP 2017 ukázal na pokračující výzvy pro banky, pokud jde o ziskovost a kapitálovou přiměřenost. I přes skutečnost, že poměr úvěrů se selháním (NPL) v posledním roce poklesl, počet bank v eurozóně s vysokým podílem NPL zůstává výrazný. Také pokračující období nízkých úrokových sazeb vyvolává tlak na úrokové marže, což dopadá na ziskovost bank.
  • SREP 2017 také zjistil, že řada bank má stále problémy z hlediska řízení, a to především v oblastech infrastruktury rizik, agregace dat a vykazování.

V průběhu procesu SREP orgán dohledu nejen definuje kapitálové požadavky bank, ale může také rozhodnout o uložení dodatečných opatření bankám včetně opatření v oblasti likvidity a kvalitativních opatření.

SEE ALSO

Find out more about related content

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)