Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Trhová kontaktná skupina bankového dohľadu

Trhová kontaktná skupina bankového dohľadu (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) je fórum na výmenu informácií medzi bankovým dohľadom ECB a trhovými expertmi z odvetvia, ktorí sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s bankovým sektorom eurozóny. V rámci skupiny BSMCG prebiehajú diskusie o vývoji v bankovom sektore, o štrukturálnych a regulačných trendoch a o dosahu činností bankového dohľadu ECB.

Podmienky

Členovia a zloženie

Skupinu BSMCG vedie predseda Rady pre dohľad ECB.

Na jej schôdzach sa môžu zúčastňovať aj zástupcovia ECB z Rady pre dohľad a zamestnanci bankového dohľadu ECB.

Zástupcovia súkromného sektora môžu o účasť v skupine BSMCG požiadať podaním formulára s vyjadrením záujmu a príslušnej dokumentácie sekretariátu BSMCB. V záujme zvyšovania rozmanitosti našej kontaktnej skupiny uvítame najmä záujem zo strany žien.

Formulár na vyjadrenie záujmu

Pozorovatelia

Zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu v riadiacom výbore Rady pre dohľad ECB sa môžu na schôdzach zúčastňovať ako pozorovatelia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa BSMCG sa obráťte na sekretariát BSMCG.

Dokumentácia k schôdzam

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)