Menu

Група за контакт с пазара по въпросите на банковия надзор

Групата за контакт с пазара по въпросите на банковия надзор (BSMCG) е форум за обмен на мнения между банковия надзор в ЕЦБ и специалисти по пазара в целия сектор, които се занимават с въпроси, свързани с банковия надзор в еврозоната. BSMCG обсъжда развитието в банковия сектор, структурните и регулаторните тенденции и въздействието от дейността на банковия надзор в ЕЦБ.

Устройствен правилник

Членове и състав

Начело на BSMCG е председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ.

В заседанията участват и други представители на банковия надзор в ЕЦБ.

Приканват се представители на частния сектор да заявят интереса си към участие в BSMCG, като подадат формуляра за изразяване на интерес и съответната документация до секретариата на BSMCG до 4 юни 2021 г.

Формуляр за изразяване на интерес