Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Група за контакт с пазара по въпросите на банковия надзор

Групата за контакт с пазара по въпросите на банковия надзор (BSMCG) е форум за обмен на мнения между банковия надзор в ЕЦБ и пазарни специалисти в целия сектор, които се занимават с въпроси, свързани с банковия надзор в еврозоната. BSMCG обсъжда развитието в банковия сектор, структурните и регулаторните тенденции и въздействието от дейността на банковия надзор в ЕЦБ.

Устройство

Членове и състав

Начело на BSMCG е председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ.

Представители на ЕЦБ в Надзорния съвет и служители от банковия надзор в ЕЦБ също могат да участват в заседанията.

Приканват се представители на частния сектор да заявят интереса си към участие в BSMCG, като подадат формуляра за изразяване на интерес и съответната документация до секретариата на BSMCG. За да увеличим още повече многообразието на нашата група за контакт, ние особено приветстваме изразяването на интерес от страна на жени – представители.

Формуляр за изразяване на интерес

Наблюдатели

Представители на националните надзорни органи в Ръководния комитет на Надзорния съвет на ЕЦБ могат да присъстват на заседанията като наблюдатели.

За всякакви въпроси, свързани с BSMCG, можете да се обърнете към нейния секретариат.

Документи от заседания

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал