Menu

Grupul de contact între supravegherea bancară și piață

Grupul de contact între supravegherea bancară și piață (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) este un forum destinat schimburilor de opinii între Supravegherea bancară a BCE și profesioniști ai pieței la nivel de sector implicați în aspecte legate de sectorul bancar al zonei euro. BSMCG dezbate evoluțiile din sectorul bancar, trendurile structurale și în materie de reglementare, precum și impactul activităților Supravegherii bancare a BCE.

Termeni de referință

Membri și componență

BSMCG este prezidat de președintele Consiliului de supraveghere al BCE.

La ședințe participă și alți reprezentanți ai Supravegherii bancare a BCE.

Pentru orice întrebări privitoare la BSMCG, contactați secretariatul BSMCG.

Documentele aferente ședinței