Menu

Grupa Nadzoru Bankowego ds. kontaktów z rynkiem

Grupa Nadzoru Bankowego ds. kontaktów z rynkiem (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) to platforma wymiany informacji między Nadzorem Bankowym EBC a profesjonalistami rynkowymi z całej branży, którzy zajmują się kwestiami związanymi z sektorem bankowym strefy euro. Na forum grupy omawia się zmiany zachodzące w sektorze bankowym, trendy nadzorcze i regulacyjne oraz wpływ działań Nadzoru Bankowego EBC.

Regulamin

Uczestnicy i organizacja

Na czele grupy BSMCG stoi przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC.

W spotkaniach uczestniczą też inni przedstawiciele Nadzoru Bankowego EBC.

Przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani przystąpieniem do grupy powinni przesłać do sekretariatu BSMCG formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi dokumentami w terminie do 4 czerwca 2021.

Formularz zgłoszeniowy