Menu

Grupa Nadzoru Bankowego ds. kontaktów z rynkiem

Grupa Nadzoru Bankowego ds. kontaktów z rynkiem (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) to platforma wymiany informacji między Nadzorem Bankowym EBC a profesjonalistami rynkowymi z całej branży, którzy zajmują się kwestiami związanymi z sektorem bankowym strefy euro. Na forum grupy omawia się zmiany zachodzące w sektorze bankowym, trendy nadzorcze i regulacyjne oraz wpływ działań Nadzoru Bankowego EBC.

Regulamin

Uczestnicy i organizacja

Na czele grupy BSMCG stoi przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC.

W spotkaniach uczestniczą też inni przedstawiciele Nadzoru Bankowego EBC.

Pytania na temat BSMCG należy kierować do sekretariatu BSMCG.

Dokumenty z posiedzeń