Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Grupa Nadzoru Bankowego EBC ds. kontaktów z rynkiem

Grupa Nadzoru Bankowego EBC ds. kontaktów z rynkiem (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) to platforma wymiany informacji między pionem nadzorczym EBC a profesjonalistami rynkowymi z całej branży, którzy zajmują się kwestiami związanymi z sektorem bankowym strefy euro. Na forum grupy omawia się zmiany zachodzące w sektorze bankowym, trendy nadzorcze i regulacyjne oraz wpływ działań Nadzoru Bankowego EBC.

Regulamin

Członkowie i skład

Na czele grupy BSMCG stoi przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC.

W posiedzeniach mogą uczestniczyć też przedstawiciele EBC w Radzie ds. Nadzoru oraz pracownicy Nadzoru Bankowego EBC.

Przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani przystąpieniem do grupy powinni przesłać do sekretariatu BSMCG formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi dokumentami. W dążeniu do większej różnorodności szczególnie liczymy na odzew ze strony kobiet.

Formularz zgłoszeniowy

Obserwatorzy

W posiedzeniach grupy mogą uczestniczyć jako obserwatorzy przedstawiciele krajowych organów nadzoru zasiadający w Komitecie Sterującym Rady ds. Nadzoru.

Pytania na temat BSMCG należy kierować do sekretariatu BSMCG.

Dokumenty z posiedzeń

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości