Menu

Marktcontactgroep bankentoezicht

De marktcontactgroep bankentoezicht (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) is een forum waarin ECB-Bankentoezicht en professionals uit de hele sector van gedachten wisselen over thema’s in verband met de banksector in het eurogebied. In de BSMCG worden ontwikkelingen in de banksector, structurele en regelgevende trends en de impact van activiteiten van ECB-Bankentoezicht besproken.

Taakomschrijving

Leden en samenstelling

De BSMCG wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB.

Ook andere vertegenwoordigers van ECB-Bankentoezicht nemen deel aan de bijeenkomsten.

Vertegenwoordigers van de private sector kunnen hun belangstelling voor toetreding tot de BSMCG kenbaar maken door uiterlijk op 4 juni 2021 het daartoe bestemde formulier en relevante documentatie bij het secretariaat van de BSMCG in te dienen.

Belangstellingsformulier