Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Marktcontactgroep bankentoezicht

De marktcontactgroep bankentoezicht (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) is een forum waarin ECB-Bankentoezicht en professionals uit de hele sector van gedachten wisselen over thema’s in verband met de banksector in het eurogebied. In de BSMCG worden ontwikkelingen in de banksector, structurele aspecten, trends in de regelgeving en de impact van activiteiten van ECB-Bankentoezicht besproken.

Taakomschrijving

Leden en samenstelling

De BSMCG wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB.

Aan de vergaderingen kunnen ook ECB-leden van de Raad van Toezicht en medewerkers van ECB-Bankentoezicht deelnemen.

Vertegenwoordigers van de private sector die aan de BSMCG willen deelnemen, worden uitgenodigd het daartoe bestemde belangstellingsformulier en de relevante documentatie in te dienen bij het secretariaat van de BSMCG. Om de diversiteit van de contactgroep verder te vergroten, roepen we graag vrouwen op hun belangstelling kenbaar te maken.

Belangstellingsformulier

Waarnemers

De vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders in het stuurcomité van de Raad van Toezicht mogen de vergaderingen bijwonen als waarnemer.

Met vragen over de marktcontactgroep bankentoezicht kunt u contact opnemen met het BSMCG-secretariaat.

Vergaderstukken

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders