Menu

Kontaktní skupina bankovního dohledu pro trh

Kontaktní skupina bankovního dohledu pro trh (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) je fórum pro výměnu informací mezi bankovním dohledem ECB a odborníky působícími na trhu v celém odvětví, kteří se zabývají tématy souvisejícími s bankovním sektorem eurozóny. BSMCG vede diskuze o vývoji v bankovním sektoru, strukturálních a regulatorních trendech a dopadech činnosti bankovního dohledu ECB.

Mandát

Členové a složení

BSMCG vede předseda Rady dohledu ECB.

Zasedání se účastní také další zástupci bankovního dohledu ECB.

V případě jakýchkoliv otázek souvisejících s BSMCG se prosím obraťte na sekretariát BSMCG.

Dokumenty ze zasedání