Menu

Kontaktní skupina bankovního dohledu pro trh

Kontaktní skupina bankovního dohledu pro trh (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) je fórum pro výměnu informací mezi bankovním dohledem ECB a odborníky působícími na trhu v celém odvětví, kteří se zabývají tématy souvisejícími s bankovním sektorem eurozóny. BSMCG vede diskuze o vývoji v bankovním sektoru, strukturálních a regulatorních trendech a dopadech činnosti bankovního dohledu ECB.

Mandát

Členové a složení

BSMCG vede předseda Rady dohledu ECB.

Zasedání se účastní také další zástupci bankovního dohledu ECB.

Zástupci soukromého sektoru mohou vyjádřit zájem o přistoupení k BSMCG zasláním „formuláře vyjádření zájmu“ a příslušných podkladů na adresu sekretariátu BSMCG do 4. června 2021.

Formulář vyjádření zájmu