Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Kontaktní skupina bankovního dohledu pro trh

Kontaktní skupina bankovního dohledu pro trh (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) je fórum pro výměnu informací mezi bankovním dohledem ECB a odborníky působícími na trhu v celém odvětví zabývajícími se tématy souvisejícími s bankovním sektorem eurozóny. BSMCG vede diskuze o vývoji v bankovním sektoru, strukturálních a regulatorních trendech a dopadech činnosti bankovního dohledu ECB.

Mandát

Členové a složení

BSMCG vede předseda Rady dohledu ECB.

Zasedání se mohou účastnit také další zástupci ECB v Radě dohledu a zaměstnanci bankovního dohledu ECB.

Zástupci soukromého sektoru mohou vyjádřit zájem o přistoupení k BSMCG zasláním „formuláře vyjádření zájmu“ a příslušných podkladů na adresu sekretariátu BSMCG. Pro další zvýšení diverzity naší kontaktní skupiny zvlášť uvítáme, pokud svůj zájem vyjádří ženy.

Formulář vyjádření zájmu

Pozorovatelé

Zástupci vnitrostátních orgánů dohledu v řídícím výboru Rady dohledu ECB se mohou zasedání účastnit jako pozorovatelé.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se skupiny BSMCG se prosím obraťte na její sekretariát.

Dokumenty ze zasedání

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)