Menu

Banking Supervision Market Contact Group

I dette forum – også kort benævnt BSMCG – udveksler ECB Banktilsyn og markedsdeltagere fra hele branchen synspunkter om emner, der er relevante for banksektoren i euroområdet. I BSMCG diskuteres udviklingen inden for banksektoren, den strukturelle og lovgivningsmæssige udvikling og effekten af ECB Banktilsyns aktiviteter. 

Mandat

Medlemmer og sammensætning

BSMCG ledes af formanden for ECB's tilsynsråd.

Andre repræsentanter for ECB Banktilsyn deltager også i møderne.

Har man spørgsmål vedrørende BSMCG, kan man kontakte BSMCG's sekretariat.

Mødedokumenter