Menu

Banking Supervision Market Contact Group

I dette forum – også kort benævnt BSMCG – udveksler ECB Banktilsyn og markedsdeltagere fra hele branchen synspunkter på emner, der er relevante for banksektoren i euroområdet. I BSMCG diskuteres udviklingen inden for banksektoren, den strukturelle og lovgivningsmæssige udvikling og effekten af ECB Banktilsyns aktiviteter. 

Mandat

Medlemmer og sammensætning

BSMCG ledes af formanden for ECB's tilsynsråd.

Andre repræsentanter for ECB Banktilsyn deltager også i møderne.

Repræsentanter for den private sektor kan udtrykke deres interesse i at deltage i BSMCG ved at indsende interessetilkendegivelsesformularen og anden relevant dokumentation til BSMCG's sekretariat senest 4. juni 2021.

Interessetilkendegivelsesformular