Menu

Markkinatoimijoiden yhteysryhmä

EKP:n pankkivalvonnalla on markkinatoimijoiden yhteysryhmä (Banking Supervision Market Contact Group, BSMCG), joka toimii keskustelufoorumina euroalueen pankkisektorin kehitystä, rakenne- ja sääntelymuutoksia ja EKP:n pankkivalvonnan vaikutusta koskevissa asioissa.

Tehtävänkuvaus

Ryhmän kokoonpano

Yhteysryhmän puheenjohtajana on EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja.

Kokouksiin voi osallistua myös muita EKP:n edustajia valvontaelimestä sekä pankkivalvonnan henkilöstöä.

Markkinatoimijoiden yhteysryhmän puheenjohtaja ilmoitti heinäkuussa 2021, että muutama paikka ryhmässä oli jätetty täyttämättä, jotta siihen saataisiin mahdollisimman monipuolinen edustus (ks. ryhmän ensimmäisen kokouksen yhteenveto). Ryhmän jäseneksi voi siis hakea edelleen. Yksityisen sektorin toimijat, jotka haluavat osallistua yhteysryhmän toimintaan, voivat ilmaista kiinnostuksena sähköpostitse yhteysryhmän sihteeristölle alla olevalla lomakkeella 12.11.2021 mennessä. Mukaan pyydetään liittämään kaikki tarvittavat asiakirjat. Hakemuksia toivotaan erityisesti naisilta.

Kiinnostuksenilmaisulomake

Muita osallistujia

EKP:n valvontaelimen ohjauskomiteaan nimitetyt kansallisten valvontaviranomaisten edustajat voivat osallistua kokouksiin tarkkailijoina.

Tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostitse ryhmän sihteeristölle.

Kokousasiakirjat