Menu

Markkinatoimijoiden yhteysryhmä

EKP:n pankkivalvonnalla on markkinatoimijoiden yhteysryhmä (Banking Supervision Market Contact Group, BSMCG), joka toimii keskustelufoorumina euroalueen pankkisektorin kehitystä, rakenne- ja sääntelymuutoksia ja EKP:n pankkivalvonnan vaikutusta koskevissa asioissa.

Tehtävänkuvaus

Ryhmän jäsenet/kokoonpano

Yhteysryhmää vetää EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja.

Kokouksissa on mukana myös muita EKP:n pankkivalvonnan edustajia.

Yksityisen sektorin toimijat, jotka haluavat osallistua yhteysryhmän toimintaan, voivat ilmaista kiinnostuksena sähköpostitse yhteysryhmän sihteeristölle alla olevalla lomakkeella 4.6.2021 mennessä. Mukaan pyydetään liittämään kaikki tarvittavat asiakirjat.

Kiinnostuksenilmaisulomake