Menu

Bankų priežiūros rinkos kontaktinė grupė

Bankų priežiūros rinkos kontaktinė grupė yra forumas, kuriame ECB Bankų priežiūros tarnybos specialistai keičiasi informacija su rinkos ekspertais, atstovaujančiais įvairioms sektoriaus sritims ir dirbančiais su euro zonos bankų sektoriumi susijusiais klausimais. Čia aptariami pokyčiai bankų sektoriuje, struktūrinės ir reguliavimo tendencijos bei ECB Bankų priežiūros tarnybos veiklos poveikis.

Įgaliojimai

Nariai ir sudėtis

Grupei vadovauja ECB Priežiūros valdybos pirmininkas.

Posėdžiuose taip pat dalyvauja ECB Bankų priežiūros tarnybos atstovai.

Prisijungti prie šios grupės kviečiami ir privačiojo sektoriaus atstovai. Tam jie turi iki 2021 m. birželio 4 d. pateikti paraiškos formą ir atitinkamus dokumentus Bankų priežiūros rinkos kontaktinės grupės sekretoriatui.

Paraiškos forma