Menu

Bankų priežiūros rinkos kontaktinė grupė

Bankų priežiūros rinkos kontaktinė grupė (angl. Banking Supervision Market Contact Group, BSMCG) – tai forumas, kuriame ECB Bankų priežiūros tarnybos specialistai keičiasi informacija su rinkos ekspertais, atstovaujančiais įvairioms sektoriaus sritims ir dirbančiais su euro zonos bankų sektoriumi susijusiais klausimais. Čia aptariami pokyčiai bankų sektoriuje, struktūrinės ir reguliavimo tendencijos bei ECB Bankų priežiūros tarnybos veiklos poveikis.

Įgaliojimai

Nariai ir sudėtis

Grupei vadovauja ECB priežiūros valdybos pirmininkas.

Posėdžiuose taip pat gali dalyvauti kiti ECB atstovai Priežiūros valdyboje ir ECB Bankų priežiūros tarnybos darbuotojai.

2021 m. liepos mėn. BSMCG pirmininkui paskelbus pranešimą (žr. pirmojo posėdžio santrauką), ECB Bankų priežiūros tarnyba iš naujo paskelbė kvietimą teikti paraiškas likusioms laisvoms vietoms užimti ir taip dar padidinti grupės sudėties įvairovę. Prisijungti prie šios grupės kviečiami ir privačiojo sektoriaus atstovai. Tam jie turi iki 2021 m. lapkričio 12 d. pateikti paraiškos formą ir atitinkamus dokumentus BSMCG sekretoriatui. Siekdami dar didesnės mūsų kontaktinės grupės sudėties įvairovės, teikti paraiškas ypač kviečiame kandidates moteris.

Paraiškos forma

Stebėtojai

Nacionalinių priežiūros institucijų atstovai ECB priežiūros valdybos iniciatyviniame komitete posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis.

Jeigu turite klausimų, susijusių su BSMCG, kreipkitės į šios grupės sekretoriatą.

Posėdžių dokumentai