Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ομάδα επαφών μεταξύ της αγοράς και της τραπεζικής εποπτείας

Η ομάδα επαφών μεταξύ της αγοράς και της τραπεζικής εποπτείας (Banking Supervision Market Contact Group – BSMCG) είναι ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ και επαγγελματιών της αγοράς που προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων και ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με τον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ. Η ομάδα αυτή συζητά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, τις διαρθρωτικές και κανονιστικές τάσεις και τις επιδράσεις που ασκούν οι δραστηριότητες της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Όροι αναφοράς

Μέλη και σύνθεση

Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Στις συνεδριάσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο και μέλη του προσωπικού της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην ομάδα, υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο και τα συνοδευτικά έγγραφα στη γραμματεία της ομάδας. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω την πολυμορφία της ομάδας επαφών μας, ενθαρρύνουμε ιδιαιτέρως τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από γυναίκες εκπροσώπους.

Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρατηρητές

Οι εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών στη Διευθύνουσα Επιτροπή του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ομάδα επαφών μεταξύ της αγοράς και της τραπεζικής εποπτείας, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία της ομάδας.

Έγγραφα συνεδριάσεων

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων