Menu

Turgude kontaktrühm

Euroopa pangandusjärelevalve raames tegutsev turgude kontaktrühm (Banking Supervision Market Contact Group) on foorum arvamustevahetuseks EKP pangandusjärelevalve ja turuekspertide vahel, kes on kaasatud euroala pangandussektoriga seotud küsimustesse. Käsitletakse pangandussektori arengut, struktuurilisi ja regulatiivseid suundumusi ning EKP pangandusjärelevalve tegevuse mõju eri valdkondadele.

Kontaktrühma pädevus

Liikmed ja koosseis

Turgude kontaktrühma tööd juhib EKP järelevalvenõukogu esimees.

Kohtumistel osalevad ka teised EKP pangandusjärelevalve esindajad.

Turgude kontaktrühma puudutavad küsimused palume esitada turgude kontaktrühma sekretariaadile.

Kohtumiste dokumendid