Menu

Kontaktna skupina s tržnimi udeleženci v okviru bančnega nadzora

Kontaktna skupina s tržnimi udeleženci v okviru bančnega nadzora (Banking Supervision Market Contact Group, BSMCG) je forum za izmenjavo mnenj med bančnimi nadzorniki iz ECB ter profesionalnimi tržnimi udeleženci iz celotnega bančnega sektorja v euroobmočju. Skupina razpravlja o gibanjih v bančnem sektorju, o strukturnih in regulativnih trendih ter o vplivu aktivnosti, ki jih izvaja bančni nadzor v ECB.

Naloge in pristojnosti

Člani in sestava

Skupino vodi predsednik Nadzornega odbora ECB.

Na sejah sodelujejo tudi drugi predstavniki bančnega nadzora iz ECB.

Za vsa vprašanja v zvezi s skupino se po e-pošti obrnite na sekretariat skupine.

Dokumenti s sej