Menu

Kontaktna skupina s tržnimi udeleženci v okviru bančnega nadzora

Kontaktna skupina s tržnimi udeleženci v okviru bančnega nadzora (Banking Supervision Market Contact Group, BSMCG) je forum za izmenjavo mnenj med bančnimi nadzorniki iz ECB ter profesionalnimi tržnimi udeleženci iz celotnega bančnega sektorja v euroobmočju. Skupina razpravlja o gibanjih v bančnem sektorju, o strukturnih in regulativnih trendih ter o vplivu aktivnosti, ki jih izvaja bančni nadzor v ECB.

Naloge in pristojnosti

Člani in sestava

Skupino vodi predsednik Nadzornega odbora ECB.

Na sejah sodelujejo tudi drugi predstavniki bančnega nadzora iz ECB.

Predstavniki zasebnega sektorja so vabljeni, da se pridružijo skupini. Svoj interes lahko izrazijo tako, da sekretariatu skupine pošljejo obrazec za prijavo interesa skupaj z relevantno dokumentacijo najpozneje do 4. junija 2021.

Obrazec za prijavo interesa