Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kontaktna skupina s tržnimi udeleženci v okviru bančnega nadzora

Kontaktna skupina s tržnimi udeleženci v okviru bančnega nadzora (Banking Supervision Market Contact Group, BSMCG) je forum za izmenjavo mnenj med bančnimi nadzorniki iz ECB in profesionalnimi tržnimi udeleženci iz celotnega bančnega sektorja v euroobmočju. Skupina razpravlja o dogajanjih v bančnem sektorju, o strukturnih in regulativnih trendih ter o vplivu dejavnosti, ki jih izvaja bančni nadzor v ECB.

Naloge in pristojnosti

Člani in sestava

Skupino vodi predsednik Nadzornega odbora ECB.

Sej se lahko udeležujejo tudi predstavniki ECB v Nadzornem odboru in zaposleni v bančnem nadzoru v ECB.

Predstavniki zasebnega sektorja so vabljeni, da se pridružijo skupini. Svoj interes lahko izrazijo tako, da sekretariatu BSMCG pošljejo obrazec za prijavo interesa skupaj z relevantno dokumentacijo. Da bi dodatno povečali raznolikost kontaktne skupine, k prijavi interesa še posebej vabimo ženske.

Obrazec za prijavo interesa

Opazovalci

Kot opazovalci se sej lahko udeležujejo predstavniki nacionalnih nadzornikov v usmerjevalnem odboru Nadzornega odbora ECB.

Za vsa vprašanja v zvezi s skupino BSMCG se obrnite na sekretariat BSMCG.

Dokumenti s sej

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo