Menu

Banku uzraudzības tirgus kontaktgrupa

Banku uzraudzības tirgus kontaktgrupa (BSMCG) ir forums informācijas apmaiņai starp ECB banku uzraudzības funkciju un visas nozares tirgus profesionāļiem, kas nodarbojas ar jautājumiem saistībā ar euro zonas banku sektoru. BSMCG apspriež norises banku sektorā, strukturālās un regulatīvās tendences, kā arī ECB banku uzraudzības darbību ietekmi.

Darba apraksts

Locekļi un sastāvs

BSMCG sanāksmes vada ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs.

Sanāksmēs piedalās arī citi ECB banku uzraudzības funkcijas pārstāvji.

Ja jums ir jautājumi par BSMCG, lūdzam sazināties ar BSMCG sekretariātu.

Sanāksmju dokumenti