Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Marknadskontaktgrupp för banktillsyn

Marknadskontaktgruppen för banktillsyn (BSMCG) är ett forum för utbyte mellan ECB:s banktillsyn och berörda marknadsaktörer i frågor som rör euroområdets banksektor. Inom BSMCG diskuteras utvecklingen i banksektorn, strukturella trender, regleringstrender samt effekterna av ECB:s banktillsyn.

Mandat

Ledamöter och sammansättning

BSMCG leds av ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd.

ECB-företrädare i tillsynsnämnden och personal från ECB:s banktillsyn får också delta i mötena.

Företrädare för den privata sektorn är välkomna att göra en intresseanmälan om att gå med i BSMCG genom att lämna formuläret för intresseanmälan och relevant dokumentation till BSMCG:s sekretariat. För att ytterligare öka mångfalden i vår kontaktgrupp välkomnar vi särskilt intresseanmälningar från kvinnor.

Formulär för intresseanmälan

Observatörer

Företrädare för nationella tillsynsmyndigheter i styrkommittén för ECB:s tillsynsnämnd får delta med observatörsstatus.

För frågor som rör BSMCG, vänligen kontakta BSMCG:s sekretariat.

Mötesdokument

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning