Menu

Marknadskontaktgruppen för banktillsyn

Marknadskontaktgruppen för banktillsyn (BSMCG) är ett forum för utbyte mellan ECB:s banktillsyn och berörda marknadsaktörer i frågor som rör euroområdets banksektor. Inom BSMCG diskuteras utvecklingen i banksektorn, strukturella trender, regleringstrender samt effekterna av ECB:s tillsynsverksamhet.

Uppdrag

Ledamöter och sammansättning

BSMCG leds av ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd.

Andra företrädare för ECB:s banktillsyn deltar också i mötena.

Företrädare från den privata sektorn är välkomna att göra en intresseanmälan om att gå med i BSMCG genom att lämna formuläret för intresseanmälan och relevant dokumentation till BSMCG:s sekretariat senast den 4 juni 2021.

Formulär för intresseanmälan