Menu

Rzut oka na europejski nadzór bankowy

4 listopada 2016 (aktualizacja 1 października 2020)

System europejskiego nadzoru bankowego polega na tym, że nadzór nad bankami sprawują EBC i krajowe organy nadzoru z państw uczestniczących w tym systemie, czyli z wszystkich krajów strefy euro oraz z innych krajów UE, które do niego przystąpiły. EBC zajmuje się największymi bankami z tych krajów, natomiast za mniejsze banki odpowiadają nadzorcy krajowi.

Poniżej przedstawiamy graficzne podsumowanie celów i sposobu działania europejskiego nadzoru bankowego.

Cele europejskiego nadzoru bankowego

Bezpieczne i zdrowe banki

Bezpieczne i zdrowe banki

Stabilny i zintegrowany system finansowy

Stabilny i zintegrowany system finansowy

Spójny nadzór nad wszystkimi bankami

Spójny nadzór nad wszystkimi bankami


Liczba krajów uczestniczących w systemie: 21

Andora

Kraj spoza UE

Albania

Kraj spoza UE

Austria

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Bośnia i Hercegowina

Kraj spoza UE

Belgia

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Bułgaria

Kraj spoza strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym na zasadzie bliskiej współpracy

Szwajcaria

Kraj spoza UE

Cypr

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Czechy

Kraj spoza strefy euro nieuczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Niemcy

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Dania

Kraj spoza strefy euro nieuczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Estonia

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Hiszpania

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Finlandia

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Francja

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Wielka Brytania

Kraj spoza UE

Grecja

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Chorwacja

Kraj spoza strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym na zasadzie bliskiej współpracy

Węgry

Kraj spoza strefy euro nieuczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Irlandia

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Islandia

Kraj spoza UE

Włochy

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Liechtenstein

Kraj spoza UE

Litwa

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Luksemburg

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Łotwa

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Monako

Kraj spoza UE

Czarnogóra

Kraj spoza UE

Macedonia Północna

Kraj spoza UE

Malta

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Holandia

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Norwegia

Kraj spoza UE

Polska

Kraj spoza strefy euro nieuczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Portugalia

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Rumunia

Kraj spoza strefy euro nieuczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Serbia

Kraj spoza UE

Szwecja

Kraj spoza strefy euro nieuczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Słowenia

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

Słowacja

Kraj strefy euro uczestniczący w europejskim nadzorze bankowym

San Marino

Kraj spoza UE

Kosowo

Kraj spoza UE


Pracownicy europejskiego nadzoru bankowego

Ponad
1100 nadzorców
z EBC
Ponad
4700 nadzorców
z organów krajowych

Nadzorowane banki (stan na 1.08.2020)

115
to liczba banków istotnych
pod bezpośrednim nadzorem EBC
2611
to liczba banków mniej istotnych
pod bezpośrednim nadzorem organów krajowych

82%
aktywów bankowych
w strefie euro

18%

Najnowsze dane dotyczące liczby nadzorowanych podmiotów

Aktualizacja: Stronę zaktualizowano 1 października 2020 po nawiązaniu bliskiej współpracy z Bułgarią i Chorwacją.