Migawka z nadzoru bankowego EBC

4 listopada 2016

Mijają właśnie dwa lata, odkąd 4 listopada 2014 roku EBC zaczął sprawować nadzór nad bankami ze strefy euro. Oto podsumowanie jego celów i działań nadzorczych.

Cele nadzoru bankowego

Integracja i stabilność
finansowa

Bezpieczny i zdrowy
system bankowy

Spójny nadzór
nad bankami

19
uczestniczących
krajów


Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM)

Ponad
900 pracowników nadzoru w EBC
Ponad
4700 nadzorców
z organów krajowych

Decyzje Rady ds. Nadzoru w 2015

Łącznie ponad
1500
decyzji

921
procedur autoryzacyjnych
213
decyzji SREP
(proces przeglądu i oceny nadzorczej)

Nadzorowane banki (stan na 31.05.2016)

129
banków istotnych
pod bezpośrednim
nadzorem EBC
3500
banków mniej istotnych
pod nadzorem krajowym

82%
aktywów bankowych
w strefie euro

18%