Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Rolul Comitetului administrativ de control

25/03/2015

Jean-Paul Redouin, președintele Comitetului administrativ de control, răspunde la întrebări privind rolul specific al acestuia în noua eră a supravegherii bancare efectuate de BCE.

Comitetul administrativ de control (la data de 25 martie 2015)

The ABoR

Ați putea, vă rugăm, să descrieți poziția pe care o deține Comitetul administrativ de control în cadrul general al supravegherii bancare?

Da, cred că este important ca oamenii să știe cu ce ne ocupăm. Rolul nostru nu este acela de consilieri ai Consiliului guvernatorilor. Și nu avem nici rol de judecători. În total, suntem cinci membri permanenți și doi membri supleanți. Provenim din țări și din medii profesionale diferite. Avem experiență în domeniul băncilor centrale, al supravegherii bancare, al legislației în domeniul bancar – de fapt, doi dintre membrii Comitetului sunt profesori universitari. Cu toții am fost numiți în funcție pentru mandate de cinci ani, începând din luna august a anului trecut.

Care este rolul Comitetului administrativ de control?

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita efectuarea unui control al unei decizii de supraveghere adoptate de BCE al cărei destinatar este sau care o privește direct și individual. În urma înaintării unei astfel de cereri, efectuăm un control administrativ intern al deciziei BCE. Apoi emitem un aviz bazat pe cunoștințele și concluziile noastre. Persoana care înaintează cererea poate, de asemenea, să conteste o decizie a BCE direct în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Consiliul de supraveghere și Consiliul guvernatorilor trebuie să se conformeze avizului Comitetului administrativ de control?

Avizul pe care îl emitem nu este obligatoriu. Consiliul de supraveghere decide dacă ține cont de el sau nu și dacă propune Consiliului guvernatorilor să modifice sau să confirme decizia inițială. Consiliul guvernatorilor BCE are dreptul să țină cont de avize sau nu, să ia o măsură sau alta.

Ce se întâmplă dacă hotărăsc să nu țină cont de avizul dumneavoastră?

În acest caz, o bancă poate contesta decizia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, moment în care le vom pune la dispoziție toate procedurile noastre. Curtea va analiza dacă nu s-a ținut cont de o anumită măsură recomandată și va pune întrebarea „De ce”?

Dispuneți așadar de puteri reale?

Da. Existența Comitetului reflectă principiile care stau la baza înființării BCE și a trecerii la o uniune monetară. BCE trebuia să își asume răspunderea, dată fiind puterea sa de decizie cu privire la politica monetară a tuturor statelor membre ale zonei euro.

Am construit acum un alt pilon important al uniunii bancare, în cadrul căruia Consiliul de supraveghere și apoi Consiliul guvernatorilor iau decizii privind băncile. Aceste bănci au mulți angajați, iar deciziile respective pot afecta modul în care funcționează.

Din acest motiv, legiuitorii UE au creat un sistem de supraveghere bancară care are integrată o componentă de verificare și coroborare. Dacă nu sunt de acord cu o decizie, băncile pot solicita un control.

Avem așadar un sistem în cadrul căruia BCE ia decizii în mod independent. Însă, la cererea unei bănci, Comitetul administrativ de control, alcătuit din persoane independente, are competența de a analiza aceste decizii și de a emite un aviz.

Vă întâlniți efectiv cu reprezentanții băncilor?

Da, nu ne bazăm numai pe notele și argumentele furnizate de bănci, ci dedicăm timp și unor discuții față în față. Prin urmare, reprezentanții băncilor vin aici, la Frankfurt. Am avut deja câteva astfel de experiențe, în care directorul general sau directorul executiv al băncii ne-a explicat argumentele sale. Este o ocazie de a afla care este motivul contestării unei decizii a BCE.

Ce program de lucru aveți? Cum a fost până în prezent?

A fost destul de intens. Între ședințe, menținem legătura și examinăm documente prin teleconferințe. Procesul durează, desfășurându-se sub forma unui schimb de opinii. Trebuie să elaborăm o analiză care să țină cont de mai multe puncte de vedere. Regulamentul prevede că trebuie să votăm. În calitate de președinte, consider că este esențial să avem discuții deschise și libere. Este o adevărată muncă în echipă. Până acum, totul a decurs bine.

Whistleblowing