Menu

Годишен доклад

Всяка година ЕЦБ публикува годишен доклад относно изпълнението на възложените ѝ надзорни задачи. Обикновено докладът се публикува през март следващата година.

Председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ обичайно представя доклада пред Европейския парламент на публично изслушване.

Годишен доклад
2020

2020 г.
във важни числа
15,2%

съотношение на БСК1

Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банките се повишава леко спрямо 2019 г. и достига 15,2% през третото тримесечие на 2020 г. Това отчасти се дължи на извънредните надзорни, регулаторни и фискални мерки за подпомагане, предприети в отговор на кризата.

2,1%

възвръщаемост на капитала

Възвръщаемостта на капитала на банките спадна до 2,1% от 5,2% в края на 2019 г. Същественият спад в рентабилността беше пряка последица от пандемията от коронавирус.

2643

надзорни решения

Надзорният съвет на ЕЦБ прие 2643 решения, повечето от които по оценки за надеждност и пригодност (1165), но и такива, свързани с кризата с коронавируса (257) и вътрешните модели (245).

Отчетни задължения

ЕЦБ представя годишния доклад за надзорната дейност пред Европейския парламент, Съвета на ЕС, Еврогрупата, Европейската комисия и националните парламенти на държавите от еврозоната.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014