Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен доклад

Всяка година ЕЦБ публикува годишен доклад относно изпълнението на възложените ѝ надзорни задачи. Докладът обикновено се публикува през март следващата година и се представя пред Европейския парламент от председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ на публично изслушване.

2022

НАЙ-ВАЖНИТЕ ЧИСЛА

14,7%

съотношение на БСК1

Банковият сектор в еврозоната запази устойчивост, като съвкупното съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (БСК1) на банките беше на равнище от 14,7% в края на третото тримесечие на годината – само малко под нивото от края на 2019 г. След като през 2022 г. банковият сектор отчете рекордна рентабилност, спадът на съвкупното съотношение на БСК1 беше обусловен главно от нарастване на активите.

Повече информация
7,6%

възвръщаемост на капитала

Възвръщаемостта на капитала на банките се повиши до 7,6% – най-високото равнище от няколко години насам, но остана под тяхната средна цена на капитала. Увеличението бе обусловено главно от силните приходи, свързани с повишаващите се лихвени проценти, и бе подпомогнато от ниската цена на риска.

Повече информация
2582

надзорни решения

През 2022 г. Надзорният съвет на ЕЦБ прие 2582 надзорни решения. Повечето от тях бяха свързани с процедури по оценки за надеждност и пригодност (44,9%), национални правомощия (9,7%), процеса по надзорен преглед и оценка (8,7%), вътрешни модели (8,5%), собствен капитал (7,7%) и извънредно отчитане (4,7%).

Повече информация

Представяне пред Европейския парламент

Прочетете встъпителното изявление на председателя на Надзорния съвет Андреа Енрия пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент при представянето на годишния доклад.

Прочетете встъпителното изявление

Пълен текст на доклада

Преглед на дейността ни в областта на банковия надзор през последната година.

Прочетете целия доклад

Отчетни задължения

ЕЦБ представя годишния доклад за надзорната дейност пред Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Еврогрупата, Европейската комисия и националните парламенти на държавите от еврозоната.

Повече информация
ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

ИЗЛЪЧВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ

Председателят на Надзорния съвет редовно се явява пред Европейския парламент.

Изслушвания пред Европейския парламент

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал