Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен доклад

Всяка година ЕЦБ публикува годишен доклад относно изпълнението на възложените ѝ надзорни задачи. Докладът обикновено се публикува през март следващата година и се представя пред Европейския парламент от председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ на публично изслушване.

2021

НАЙ-ВАЖНИТЕ ЧИСЛА

15,6%

съотношение на БСК1

Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банките достигна 15,6% през четвъртото тримесечие на 2020 г. и се стабилизира на това равнище през 2021 г. Тяхната устойчивост по време на кризата може отчасти да се обясни с държавните мерки за подкрепа и навременните надзорни и регулаторни противокризисни мерки.

Повече информация
7,2%

възвръщаемост на капитала

Възвръщаемостта на капитала се повиши до 7,2% – най-високото равнище от няколко години насам, но все така под средната цена на капитала на банките. Увеличението беше обусловено главно от цикличен спад на потоците от обезценки.

Повече информация
2362

надзорни решения

Надзорният съвет на ЕЦБ прие 2362 решения. Повечето от тях са свързани с процедури за оценка за надеждност и пригодност (49,2%), вътрешни модели (11,2%), собствен капитал (9,5%), национални правомощия (9,5%) и квалифицирани дялови участия (3,8%).

Повече информация

Представяне пред Европейския парламент

Прочетете встъпителното изявление на председателя на Надзорния съвет Андреа Енрия пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент при представянето на годишния доклад.

Прочетете встъпителното изявление

Пълен текст на доклада

Преглед на дейността ни в областта на банковия надзор през последната година.

Прочетете целия доклад

Отчетни задължения

ЕЦБ представя годишния доклад за надзорната дейност пред Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Еврогрупата, Европейската комисия и националните парламенти на държавите от еврозоната.

Повече информация
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

ИЗЛЪЧВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ

Председателят на Надзорния съвет редовно се явява пред Европейския парламент.

Изслушвания пред Европейския парламент

Всички страници в този раздел

Whistleblowing