Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výročná správa

ECB každoročne zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti v oblasti dohľadu. Správa sa zvyčajne zverejňuje v marci nasledujúceho roka a predseda Rady pre dohľad ECB ju prezentuje Európskemu parlamentu na verejnom vypočutí.

2022

ROK V ČÍSLACH

14,7 %

Pomer CET1

Bankový sektor eurozóny bol naďalej odolný, pričom celkový koeficient vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1), ktorý ku koncu tretieho štvrťroka 2022 dosahoval 14,7 %, bol len mierne nižší než ku koncu roka 2019. Vzhľadom na rekordnú úroveň ziskovosti bankového sektora počas roka 2022 bol pokles celkového koeficientu CET1 spôsobený prevažne rastom aktív.

Viac informácií
7,6 %

Rentabilita vlastného imania

Rentabilita vlastného imania (return on equity – RoE) bánk vzrástla na 7,6 % – najvyššiu úroveň za niekoľko posledných rokov – stále však nedosahuje ich priemerné kapitálové náklady. Nárast RoE pramenil predovšetkým z vysokých výnosov v spojitosti s rastúcimi úrokovými sadzbami a podporovala ho i nízka cena rizika.

Viac informácií
2 582

Počet rozhodnutí dohľadu

Rada pre dohľad ECB v roku 2022 prijala 2 582 rozhodnutí. Väčšina z nich súvisela s hodnotením odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (44,9 %), vnútroštátnymi právomocami (9,7 %), postupom preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (8,7 %), internými modelmi (8,5 %), vlastnými zdrojmi (7,7 %) a mimoriadnym vykazovaním (4,7 %).

Viac informácií

Prezentácia správy v Európskom parlamente

Prečítajte si úvodné vyhlásenie predsedu Rady pre dohľad Andreu Enriu pri predkladaní výročnej správy vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci.

Úvodné vyhlásenie

Kompletná správa

Prečítajte si správu o našej činnosti v oblasti bankového dohľadu za minulý rok.

Plné znenie správy

Vykazovacie povinnosti

ECB svoju výročnú správu o činnosti v oblasti dohľadu predkladá Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, Euroskupine, Európskej komisii a parlamentom členských štátov eurozóny.

Viac informácií
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Súvisiace materiály

WEBCASTY

Predseda Rady pre dohľad pravidelne vystupuje v Európskom parlamente.

Vypočutia v Európskom parlamente

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)