Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výročná správa

ECB zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti v oblasti dohľadu. Správa sa zvyčajne zverejňuje v marci nasledujúceho roka a predseda Rady pre dohľad ECB ju prezentuje Európskemu parlamentu na verejnom vypočutí.

2023

ROK V ČÍSLACH

15,6%

Pomer CET1

Banky sú celkovo dobre kapitalizované a vykazujú stabilné kapitálové a likviditné pozície. Celkový koeficient vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) sa vrátil na historické maximá pozorované v roku 2021. V treťom štvrťroku 2023 predstavoval 15,6 %.

Odolnosť bánk
10,0%

Rentabilita vlastného imania

V treťom štvrťroku 2023 dosahovala celková anualizovaná rentabilita vlastného imania bánk od začiatku roka do príslušného dátumu 10 %, v porovnaní so 7,6 % pred rokom. Hlavným faktorom ziskovosti v roku 2022 a prvých deviatich mesiacoch roka 2023 boli čisté úrokové marže.

Výkonnosť bánk
2 403

Počet rozhodnutí dohľadu

Rada pre dohľad v roku 2023 prijala 2 403 rozhodnutí. Väčšina sa týkala hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (48,4 %), vlastných zdrojov (9,6 %), vnútroštátnych právomocí (7,9 %), interných modelov (7,7 %), procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (4,7 %) a ad hoc vykazovania (4,7 %).

Rozhodovanie

Prezentácia správy v Európskom parlamente

Prečítajte si úvodné vyhlásenie predsedníčky Rady pre dohľad Claudie Buchovej pri prezentácii výročnej správy vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci.

Úvodné vyhlásenie

Plné znenie správy

Prečítajte si správu o činnosti bankového dohľadu ECB za minulý rok.

Plné znenie správy

Vykazovacie povinnosti

ECB svoju výročnú správu o činnosti v oblasti dohľadu predkladá Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, Euroskupine, Európskej komisii a parlamentom členských štátov eurozóny.

Viac informácií
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Súvisiace materiály

WEBCASTY

Predseda Rady pre dohľad pravidelne vystupuje v Európskom parlamente.

Vypočutia v Európskom parlamente

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)