Menu

Výročná správa

ECB každoročne zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti v oblasti dohľadu. Správa obvykle vychádza v marci nasledujúceho roka.

Predseda Rady pre dohľad ECB správu zvyčajne prezentuje Európskemu parlamentu na verejnom vypočutí.

Výročná správa
2020

2020
ZÁKLADNÉ údaje
15,2 %

Pomer CET1

Koeficient vlastného kapitálu Tier 1 bánk sa v porovnaní s rokom 2019 mierne zvýšil a v treťom štvrťroku 2020 dosahoval 15,2 %. Bolo to čiastočne výsledkom mimoriadnych opatrení v oblasti dohľadu a regulácie a rozpočtových úľav prijatých v reakcii na krízu.

2,1 %

Rentabilita vlastného imania

Rentabilita vlastného imania bánk klesla z 5,2 % ku koncu roka 2019 na 2,1 %. Výrazný pokles ziskovosti bol priamym následkom pandémie koronavírusu.

2 643

dohľadových rozhodnutí

Rada pre dohľad ECB prijala 2 643 rozhodnutí; väčšina z nich sa týkala hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (1 165), krízy spôsobenej koronavírusom (257) a interných modelov (245).

Vykazovacie povinnosti

ECB predkladá výročné správy o plnení svojich úloh v oblasti dohľadu Európskemu parlamentu, Rade EÚ, Euroskupine, Európskej komisii a parlamentom členských štátov eurozóny.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014