Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výročná správa

ECB každoročne zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti v oblasti dohľadu. Správa sa zvyčajne zverejňuje v marci nasledujúceho roka a predseda Rady pre dohľad ECB ju prezentuje Európskemu parlamentu na verejnom vypočutí.

2021

ROK V ČÍSLACH

15,6 %

Pomer CET1

Pomer kapitálu CET1 bánk v poslednom štvrťroku 2020 dosiahol 15,6 % a v roku 2021 sa na tejto úrovni ustálil. Odolnosť bánk voči kríze možno čiastočne pripísať verejným podporným opatreniam a včasným dohľadovým a regulačným opatreniam prijatým v reakcii na krízu.

Viac informácií
7,2 %

Rentabilita vlastného imania

Rentabilita vlastného imania bánk vzrástla na 7,2 % – najvyššiu úroveň za niekoľko posledných rokov – stále však nedosahuje ich priemerné kapitálové náklady. Tento nárast bol spôsobený najmä cyklickou redukciou zníženia hodnoty aktív.

Viac informácií
2 362

rozhodnutí dohľadu

Rada pre dohľad ECB prijala 2 362 rozhodnutí. Väčšina rozhodnutí v oblasti dohľadu sa týkala hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (49,2 %), interných modelov (11,2 %), vlastných zdrojov (9,5 %), vnútroštátnych právomocí (9,5 %) a kvalifikovaných účastí (3,8 %).

Viac informácií

Prezentácia správy v Európskom parlamente

Prečítajte si úvodné vyhlásenie predsedu Rady pre dohľad Andreu Enriu pri predkladaní výročnej správy vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci.

Úvodné vyhlásenie

Kompletná správa

Prečítajte si správu o našej činnosti v oblasti bankového dohľadu za minulý rok.

Plné znenie správy

Vykazovacie povinnosti

ECB svoju výročnú správu o činnosti v oblasti dohľadu predkladá Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, Euroskupine, Európskej komisii a parlamentom členských štátov eurozóny.

Viac informácií
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

WEBCASTY

Predseda Rady pre dohľad pravidelne vystupuje v Európskom parlamente.

Vypočutia v Európskom parlamente

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing