Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výročná správa

ECB každoročne zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti v oblasti dohľadu. Správa sa zvyčajne zverejňuje v marci nasledujúceho roka a predseda Rady pre dohľad ECB ju prezentuje Európskemu parlamentu na verejnom vypočutí.

2020

ROK V ČÍSLACH

15,2 %

Pomer CET1

Pomer vlastného kapitálu Tier 1 bánk sa v porovnaní s rokom 2019 mierne zvýšil a v treťom štvrťroku 2020 dosahoval 15,2 %. Bolo to čiastočne výsledkom mimoriadnych opatrení v oblasti dohľadu a regulácie a rozpočtových úľav prijatých v reakcii na krízu.

Viac informácií
2,1 %

Rentabilita vlastného imania

Rentabilita vlastného imania bánk klesla z 5,2 % ku koncu roka 2019 na 2,1 %. Výrazný pokles ziskovosti bol priamym následkom pandémie koronavírusu.

Viac informácií
2 643

rozhodnutí dohľadu

Rada pre dohľad ECB prijala 2 643 rozhodnutí, z ktorých väčšina sa týkala hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (1 165), krízy spôsobenej koronavírusom (257) a interných modelov (245).

Viac informácií

Prezentácia správy v Európskom parlamente

Prečítajte si úvodné vyhlásenie predsedu Rady pre dohľad Andreu Enriu pri predkladaní výročnej správy vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci.

Úvodné vyhlásenie

Kompletná správa

Prečítajte si správu o našej činnosti v oblasti bankového dohľadu za minulý rok.

Plné znenie správy

Vykazovacie povinnosti

ECB svoju výročnú správu o činnosti v oblasti dohľadu predkladá Európskemu parlamentu, Rade EÚ, Euroskupine, Európskej komisii a parlamentom členských štátov eurozóny.

Viac informácií
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

WEBCASTY

Predseda Rady pre dohľad pravidelne vystupuje v Európskom parlamente.

Vypočutia v Európskom parlamente

Všetky stránky v tejto sekcii