Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Raport roczny

Europejski Bank Centralny co roku publikuje raport z realizacji swoich zadań nadzorczych za miniony rok. Zwykle ukazuje się on w marcu. Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC przedstawia ten raport Parlamentowi Europejskiemu na publicznym wysłuchaniu.

2020

ROK W LICZBACH

15,2%

współczynnik CET1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I w bankach od 2019 lekko wzrósł i w trzecim kwartale 2020 wynosił 15,2%. Wynikało to częściowo z nadzwyczajnych środków nadzorczych, regulacyjnych i fiskalnych podjętych dla złagodzenia kryzysu.

Więcej
2,1%

wskaźnik RoE

Stopa zwrotu z kapitału obniżyła się z 5,2% na koniec 2019 do 2,1%. Znaczny spadek rentowności banków był bezpośrednim skutkiem pandemii koronawirusa.

Więcej
2643

decyzje nadzorcze

Rada ds. Nadzoru EBC podjęła 2643 decyzje, które dotyczyły w większości oceny kompetencji i reputacji (1165), ale także kryzysu związanego z pandemią (257) i modeli wewnętrznych (245).

Więcej

Prezentacja przed Parlamentem Europejskim

Przeczytaj oświadczenie wstępne, które wygłosił przewodniczący Rady ds. Nadzoru Andrea Enria podczas prezentacji raportu rocznego przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego.

Przeczytaj oświadczenie

Pełny raport

Przedstawiamy działania w dziedzinie nadzoru bankowego, jakie prowadziliśmy w minionym roku.

Zobacz pełny raport

Obowiązki sprawozdawcze

EBC przedstawia swój raport z działalności nadzorczej Parlamentowi Europejskiemu, Radzie UE, Eurogrupie, Komisji Europejskiej i parlamentom państw należących do strefy euro.

Więcej
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

WEBCASTY

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru regularnie występuje przed Parlamentem Europejskim.

Wysłuchania w Parlamencie Europejskim

Wszystkie strony w tej sekcji