Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Raport roczny

Europejski Bank Centralny co roku publikuje raport z realizacji swoich zadań nadzorczych za miniony rok. Zwykle ukazuje się on w marcu. Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC przedstawia ten raport Parlamentowi Europejskiemu na publicznym wysłuchaniu.

2022

ROK W LICZBACH

14,7%

współczynnik CET1

Sektor bankowy w strefie euro pozostał odporny, a łączny współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na koniec trzeciego kwartału 2022 wyniósł 14,7%, czyli tylko nieco mniej niż na koniec 2019. Biorąc pod uwagę rekordowe poziomy rentowności banków w 2022, spadek łącznego współczynnika CET1 wynikał głównie ze wzrostu aktywów.

Więcej
7,6%

wskaźnik RoE

Stopa zwrotu z kapitału własnego wzrosła do 7,6%, czyli najwyższego poziomu od kilku lat, ale pozostała niższa niż średni koszt kapitału banków. Wzrost wskaźnika RoE wynikał głównie z wysokich wpływów związanych z rosnącymi stopami procentowymi, a także niskiego kosztu ryzyka.

Więcej
2582

decyzje nadzorcze

W 2022 Rada ds. Nadzoru EBC podjęła 2582 decyzje nadzorcze. Większość decyzji nadzorczych dotyczyła ocen kompetencji i reputacji (44,9%), uprawnień krajowych (9,7%), procesu przeglądu i oceny nadzorczej (8,7%), modeli wewnętrznych (8,5%), funduszy własnych (7,7%) oraz sprawozdawczości doraźnej (4,7%).

Więcej

Prezentacja przed Parlamentem Europejskim

Przeczytaj oświadczenie wstępne, które wygłosił przewodniczący Rady ds. Nadzoru Andrea Enria podczas prezentacji raportu rocznego przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego.

Oświadczenie wstępne

Pełny raport

Przedstawiamy działania w dziedzinie nadzoru bankowego, jakie prowadziliśmy w minionym roku.

Pełny raport

Obowiązki sprawozdawcze

EBC przedstawia swój raport z działalności nadzorczej Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Eurogrupie, Komisji Europejskiej i parlamentom państw należących do strefy euro.

Więcej
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

WEBCASTY

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru regularnie występuje przed Parlamentem Europejskim.

Wysłuchania w Parlamencie Europejskim

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości