Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Raport roczny

Europejski Bank Centralny co roku publikuje raport z realizacji swoich zadań nadzorczych za miniony rok. Zwykle ukazuje się on w marcu. Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC przedstawia ten raport Parlamentowi Europejskiemu na publicznym wysłuchaniu.

2021

ROK W LICZBACH

15,6%

współczynnik CET1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I w bankach w czwartym kwartale 2020 wyniósł 15,6% i w 2021 ustabilizował się na tym poziomie. Odporność banków podczas kryzysu wynikała po części z środków wsparcia publicznego oraz działań nadzorczych i regulacyjnych podjętych na czas w reakcji na kryzys.

Więcej
7,2%

wskaźnik RoE

Stopa zwrotu z kapitału własnego wzrosła do 7,2%, czyli najwyższego poziomu od kilku lat, ale nadal była niższa niż średni koszt kapitału banków. Ten wzrost wynikał głównie z cyklicznego obniżenia się odpisów z tytułu utraty wartości.

Więcej
2362

decyzje nadzorcze

Rada ds. Nadzoru EBC podjęła 2362 decyzje nadzorcze. Większość z nich dotyczyła ocen kompetencji i reputacji (49,2%), modeli wewnętrznych (11,2%), funduszy własnych (9,5%), uprawnień krajowych (9,5%) oraz znacznych pakietów akcji (3,8%).

Więcej

Prezentacja przed Parlamentem Europejskim

Przeczytaj oświadczenie wstępne, które wygłosił przewodniczący Rady ds. Nadzoru Andrea Enria podczas prezentacji raportu rocznego przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego.

Przeczytaj oświadczenie

Pełny raport

Przedstawiamy działania w dziedzinie nadzoru bankowego, jakie prowadziliśmy w minionym roku.

Zobacz pełny raport

Obowiązki sprawozdawcze

EBC przedstawia swój raport z działalności nadzorczej Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Eurogrupie, Komisji Europejskiej i parlamentom państw należących do strefy euro.

Więcej informacji
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

WEBCASTY

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru regularnie występuje przed Parlamentem Europejskim.

Wysłuchania w Parlamencie Europejskim

Wszystkie strony w tej sekcji

Whistleblowing