Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Aastaaruanne

Igal aastal avaldab EKP aastaaruande oma järelevalveülesannete täitmise kohta. Seda tehakse tavaliselt lõppenud aruandeaastale järgneva aasta märtsis. EKP järelevalvenõukogu esimees tutvustab aruannet Euroopa Parlamendile avalikul kuulamisel.

2021

OLULISEMAD NÄITAJAD

15,6%

CET1 suhtarv

Pankade esimese taseme põhiomavahendite suhtarv jõudis 2020. aasta neljandas kvartalis 15,6%ni ja stabiliseerus 2021. aastal samal tasemel. Pankade vastupidavus kriisi ajal on osaliselt tingitud avaliku sektori toetusmeetmetest ning kriisile reageerimiseks võetud õigeaegsetest järelevalve- ja regulatiivsetest meetmetest.

Vaata lähemalt
7,2%

omakapitali tootlus

Pankade omakapitali tootlus tõusis 7,2%ni, mis on mitme aasta kõrgeim tase, kuid jääb siiski alla pankade keskmise omakapitalikulu. See kasv oli peamiselt tingitud väärtuse languse voogude tsüklilisest vähenemisest.

Vaata lähemalt
2362

järelevalveotsust

EKP järelevalvenõukogu tegi 2362 järelevalveotsust, millest valdav osa puudutas sobivuse ja nõuetekohasuse hindamist (49,2%), sisemudeleid (11,2%), omavahendeid (9,5%), riiklikke volitusi (9,5%) ja oluliste osalustega seotud menetlusi (3,8%).

Vaata lähemalt

Aastaaruande tutvustamine Euroopa Parlamendile

Järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria tutvustas aastaaruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile.

Sissejuhatav kõne

Aruande terviktekst

Aruanne annab ülevaate pangandusjärelevalvealasest tegevusest möödunud aastal.

Loe aastaaruannet

Aruandekohustus

EKP esitab järelevalveülesannete täitmist käsitleva aastaaruande Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, eurorühmale, Euroopa Komisjonile ja euroala riikide parlamentidele.

Loe lähemalt
VAATA LISAKS

Seonduv teave

VEEBIÜLEKANDED

Järelevalvenõukogu esimees esineb regulaarselt Euroopa Parlamendi ees.

Kuulamised Euroopa Parlamendis

Kõik selle jaotise teemad

Whistleblowing