Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Aastaaruanne

Igal aastal avaldab EKP aastaaruande oma järelevalveülesannete täitmise kohta. Seda tehakse tavaliselt lõppenud aruandeaastale järgneva aasta märtsis. EKP järelevalvenõukogu esimees tutvustab aruannet Euroopa Parlamendile avalikul kuulamisel.

2022

OLULISEMAD NÄITAJAD

14,7%

CET1 suhtarv

Euroala pangandussektor oli endiselt vastupidav. 2022. aasta kolmanda kvartali lõpus oli pankade esimese taseme põhiomavahendite (CET1) suhtarvu koondnäitaja 14,7%, mis on 2019. aasta lõpus täheldatud tasemest vaid veidi madalam. Kuna pangandussektori kasumlikkus 2022. aastal oli rekordilisel suur, tulenes CET1 suhtarvu koondnäitaja langus peamiselt varade kasvust.

Vaata lähemalt
7,6%

Omakapitali tootlus

Pankade omakapitali tootlus tõusis 7,6%ni. See on mitme aasta kõrgeim näitaja, kuid jääb siiski pankade keskmisest omakapitalikulust väiksemaks. Omakapitali tootluse kasv tulenes peamiselt intressimäärade tõusuga seotud suurtest tuludest ning seda toetasid ka madalamad riskikulud.

Vaata lähemalt
2582

järelevalveotsust

EKP järelevalvenõukogu tegi 2022. aastal 2582 järelevalveotsust. Neist valdav osa puudutas sobivuse ja nõuetekohasuse hindamist (44,9%), riiklikke volitusi (9,7%), järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (8,7%), sisemudeleid (8,5%), omavahendeid (7,7%) ning ühekordset aruandlust (4,7%).

Vaata lähemalt

Aastaaruande tutvustamine Euroopa Parlamendile

Järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria tutvustas aastaaruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile.

Sissejuhatav kõne

Aruande terviktekst

Aruanne annab ülevaate pangandusjärelevalvealasest tegevusest möödunud aastal.

Loe aastaaruannet

Aruandekohustus

EKP esitab järelevalveülesannete täitmist käsitleva aastaaruande Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, eurorühmale, Euroopa Komisjonile ja euroala riikide parlamentidele.

Loe lähemalt
VAATA LISAKS

Seonduv teave

VEEBIÜLEKANDED

Järelevalvenõukogu esimees esineb regulaarselt Euroopa Parlamendi ees.

Kuulamised Euroopa Parlamendis

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine