Menu

Aastaaruanne

Igal aastal avaldab EKP aastaaruande oma järelevalveülesannete täitmise kohta. Seda tehakse tavaliselt lõppenud aruandeaastale järgneva aasta märtsis.

EKP järelevalvenõukogu esimees tutvustab aruannet Euroopa Parlamendile avalikul kuulamisel.

Aastaaruanne
2020

2020
arvudes
15,2%

CET1 suhtarv

Pankade esimese taseme põhiomavahendite suhtarv suurenes 2019. aastaga võrreldes veidi ja oli 2020. aasta kolmandas kvartalis 15,2%. See oli osaliselt tingitud erakorralistest järelevalvealastest, regulatiivsetest ja eelarvepoliitilistest toetusmeetmetest, mida võeti kriisi ohjeldamiseks.

2,1%

omakapitali tootlus

Pankade omakapitali tootlus, mis oli 2019. aasta lõpus 5,2%, vähenes 2,1%ni. Kasumlikkuse märgatav kahanemine oli otseselt tingitud koroonaviiruse pandeemiast.

2643

järelevalveotsust

EKP järelevalvenõukogu tegi 2643 otsust, millest enamik (1165) puudutas sobivuse ja nõuetekohasuse hindamist, aga ka koroonaviiruse levikust tingitud kriisiolukorda (257) ja sisemudeleid (245).

Aruandekohustus

EKP esitab järelevalveülesannete täitmist käsitleva aastaaruande Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, eurorühmale, Euroopa Komisjonile ja euroala riikide parlamentidele.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014