Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Aastaaruanne

Igal aastal avaldab EKP aastaaruande oma järelevalveülesannete täitmise kohta. Seda tehakse tavaliselt lõppenud aruandeaastale järgneva aasta märtsis. EKP järelevalvenõukogu esimees tutvustab aruannet Euroopa Parlamendile avalikul kuulamisel.

2020

OLULISEMAD NÄITAJAD

15,2%

CET1 suhtarv

Pankade esimese taseme põhiomavahendite suhtarv suurenes 2019. aastaga võrreldes veidi ja oli 2020. aasta kolmandas kvartalis 15,2%. See oli osaliselt tingitud erakorralistest järelevalvealastest, regulatiivsetest ja eelarvepoliitilistest toetusmeetmetest, mida võeti kriisi ohjeldamiseks.

Vaata lähemalt
2,1%

omakapitali tootlus

Pankade omakapitali tootlus, mis oli 2019. aasta lõpus 5,2%, vähenes 2,1%-le. Kasumlikkuse märgatav kahanemine oli otseselt tingitud koroonaviiruse pandeemiast.

Vaata lähemalt
2643

järelevalveotsust

EKP järelevalvenõukogu tegi 2643 otsust, millest enamik (1165) puudutas sobivuse ja nõuetekohasuse hindamist, aga ka koroonaviiruse levikust tingitud kriisiolukorda (257) ja sisemudeleid (245).

Vaata lähemalt

Aastaaruande tutvustamine Euroopa Parlamendile

Järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria tutvustas aastaaruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile.

Sissejuhatav kõne

Aruande terviktekst

Aruanne annab ülevaate pangandusjärelevalvealasest tegevusest möödunud aastal.

Loe aastaaruannet

Aruandekohustus

EKP esitab järelevalveülesannete täitmist käsitleva aastaaruande Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, eurorühmale, Euroopa Komisjonile ja euroala riikide parlamentidele.

Loe lähemalt
VAATA LISAKS

Seonduv teave

VEEBIÜLEKANDED

Järelevalvenõukogu esimees esineb regulaarselt Euroopa Parlamendi ees.

Kuulamised Euroopa Parlamendis

Kõik selle jaotise teemad