Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Aastaaruanne

Igal aastal avaldab EKP aruande oma järelevalveülesannete täitmise kohta. Seda tehakse tavaliselt lõppenud aruandeaastale järgneva aasta märtsis. EKP järelevalvenõukogu esimees tutvustab aruannet Euroopa Parlamendile avalikul kuulamisel.

2023

OLULISEMAD NÄITAJAD

15,6%

CET1 suhtarv

Pangad on üldiselt hästi kapitaliseeritud ning nende kapitali- ja likviidsuspositsioon on tugev. Pankade esimese taseme põhiomavahendite (CET1) suhtarvu koondnäitaja naasis 2021. aastal registreeritud kõrgele tasemele ja oli 2023. aasta kolmandas kvartalis 15,6%.

Pankade vastupanuvõime
10,0%

Omakapitali tootlus

2023. aasta kolmandas kvartalis oli pankade aastapõhise omakapitali tootluse koondnäitaja 10% (möödunud aastal 7,6%). Netointressimarginaalid olid 2022. aastal ja 2023. aasta esimese üheksa kuu jooksul peamine kasumlikkuse tegur.

Pankade tulemuslikkus
2403

järelevalveotsust

Järelevalvenõukogu tegi 2023. aastal 2403 järelevalveotsust. Neist valdav osa puudutas sobivuse ja nõuetekohasuse hindamist (48,4%), omavahendeid (9,6%), riiklikke volitusi (7,9%), sisemudeleid (7,7%), järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (4,7%) ning ühekordset aruandlust (4,7%).

Otsuste tegemine

Aastaaruande tutvustamine Euroopa Parlamendile

Järelevalvenõukogu esimees Claudia Buch tutvustas aastaaruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile.

Sissejuhatav kõne

Aruande terviktekst

Aruanne annab ülevaate pangandusjärelevalvealasest tegevusest möödunud aastal.

Loe aastaaruannet

Aruandekohustus

EKP esitab järelevalveülesannete täitmist käsitleva aastaaruande Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, eurorühmale, Euroopa Komisjonile ja euroala riikide parlamentidele.

Loe lähemalt
VAATA LISAKS

Seonduv teave

VEEBIÜLEKANDED

Järelevalvenõukogu esimees esineb regulaarselt Euroopa Parlamendi ees.

Kuulamised Euroopa Parlamendis

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine