Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ετήσια Έκθεση

Η ΕΚΤ δημοσιεύει κάθε χρόνο ετήσια έκθεση στην οποία παρουσιάζει το πώς άσκησε τα εποπτικά της καθήκοντα. Η έκθεση δημοσιεύεται συνήθως τον Μάρτιο του επόμενου έτους και παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης.

2022

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

14,7%

Δείκτης CET1

Ο τραπεζικός τομέας της ζώνης του ευρώ παρέμεινε ανθεκτικός, καθώς ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) στο σύνολο των τραπεζών διαμορφώθηκε σε 14,7% στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022, ελαφρώς χαμηλότερα από ό,τι στο τέλος του 2019. Δεδομένου ότι ο τραπεζικός τομέας κατέγραψε ιστορικώς υψηλά επίπεδα κερδοφορίας στη διάρκεια του 2022, η μείωση του συνολικού δείκτη CET1 προήλθε κυρίως από την αύξηση του ενεργητικού.

Περισσότερες πληροφορίες
7,6%

Δείκτης RoE

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (return on equity – RoE) των τραπεζών αυξήθηκε σε 7,6% – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών – αλλά παραμένει χαμηλότερος από το μέσο κόστος έκδοσης μετοχών των τραπεζών. Η αύξηση του δείκτη RoE οφειλόταν κυρίως στην υψηλή κερδοφορία που συνδεόταν με την άνοδο των επιτοκίων και επηρεάστηκε από το χαμηλό κόστος κινδύνου.

Περισσότερες πληροφορίες
2.582

Εποπτικές αποφάσεις

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε 2.582 εποπτικές αποφάσεις το 2022. Οι περισσότερες από αυτές τις αποφάσεις αφορούσαν αξιολογήσεις καταλληλότητας (44,9%), εθνικές εξουσίες (9,7%), τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) (8,7%), εσωτερικά υποδείγματα (8,5%), ίδια κεφάλαια (7,7%) και την έκτακτη υποβολή δεδομένων (4,7%).

Περισσότερες πληροφορίες

Παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε την εισαγωγική δήλωση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, Andrea Enria, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης.

Διαβάστε την εισαγωγική δήλωση

Πλήρης έκθεση

Διαβάστε την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων μας στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας για το περασμένο έτος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

Η ΕΚΤ υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση για την εποπτική δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωομάδα (Eurogroup), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου παρίσταται τακτικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων