Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ετήσια Έκθεση

Η ΕΚΤ δημοσιεύει ετήσια έκθεση στην οποία παρουσιάζει το πώς άσκησε τα εποπτικά της καθήκοντα. Η έκθεση δημοσιεύεται συνήθως τον Μάρτιο του επόμενου έτους και παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης.

To 2023

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

15,6%

Δείκτης CET1

Συνολικά, οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και διαθέτουν εύρωστες κεφαλαιακές θέσεις και θέσεις ρευστότητας. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) των τραπεζών επανήλθε στα ιστορικώς υψηλά επίπεδα του 2021 και διαμορφώθηκε σε 15,6% το γ΄ τρίμηνο του 2023.

Περισσότερα για την ανθεκτικότητα των τραπεζών
10,0%

Δείκτης RoE

Το γ΄ τρίμηνο του 2023, ο συνολικός εννεάμηνος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, ανηγμένος σε ετήσια βάση, αυξήθηκε σε 10%, έναντι 7,6% ένα έτος νωρίτερα. Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια ήταν ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της κερδοφορίας το 2022 και τους πρώτους εννέα μήνες του 2023.

Περισσότερα για τις επιδόσεις των τραπεζών
2.403

Εποπτικές αποφάσεις

Το Εποπτικό Συμβούλιο εξέδωσε 2.403 εποπτικές αποφάσεις το 2023. Οι περισσότερες αφορούσαν τις αξιολογήσεις καταλληλότητας (48,4%), τα ίδια κεφάλαια (9,6%), τις εθνικές εξουσίες (7,9%), τα εσωτερικά υποδείγματα (7,7%), τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (4,7%) και την έκτακτη υποβολή αναφορών (4,7%).

Περισσότερα για τη λήψη αποφάσεων

Παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε την εισαγωγική δήλωση της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου Claudia Buch ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης.

Διαβάστε την εισαγωγική δήλωση

Πλήρης έκθεση

Μάθετε για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας το περασμένο έτος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

Η ΕΚΤ υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση για την εποπτική δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωομάδα (Eurogroup), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου παρίσταται τακτικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων