Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ετήσια Έκθεση

Η ΕΚΤ δημοσιεύει κάθε χρόνο ετήσια έκθεση στην οποία παρουσιάζει το πώς άσκησε τα εποπτικά της καθήκοντα. Η έκθεση δημοσιεύεται συνήθως τον Μάρτιο του επόμενου έτους και παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης.

2021

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

15,6%

Δείκτης CET1

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) των τραπεζών ανήλθε σε 15,6% το δ΄ τρίμηνο του 2020 και σταθεροποιήθηκε σε αυτό το επίπεδο το 2021. Η ανθεκτικότητα των τραπεζών στη διάρκεια της κρίσης μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στη λήψη κρατικών μέτρων στήριξης και στην έγκαιρη λήψη εποπτικών και κανονιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Περισσότερες πληροφορίες
7,2%

RoE

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (return on equity – RoE) των τραπεζών αυξήθηκε σε 7,2%. Αν και πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το μέσο κόστος κεφαλαίου των τραπεζών. Η αύξηση του δείκτη RoE οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κυκλική μείωση των ροών απομείωσης.

Περισσότερες πληροφορίες
2.362

εποπτικές αποφάσεις

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε 2.362 αποφάσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις εποπτικές αποφάσεις αφορούσαν τις αξιολογήσεις καταλληλότητας (49,2%), τα εσωτερικά υποδείγματα (11,2%), τα ίδια κεφάλαια (9,5%), τις εθνικές εξουσίες (9,5%) και τις ειδικές συμμετοχές (3,8%).

Περισσότερες πληροφορίες

Παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε την εισαγωγική δήλωση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, Andrea Enria, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης.

Διαβάστε την εισαγωγική δήλωση

Πλήρης έκθεση

Διαβάστε την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων μας στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας για το περασμένο έτος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

Η ΕΚΤ υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση για την εποπτική δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωομάδα (Eurogroup), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου παρίσταται τακτικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Whistleblowing