Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Tuarascáil Bhliantúil

Foilsíonn an Banc Ceannais Eorpach tuarascáil bhliantúil gach bliain ar an gcaoi ar chuir sé a chuid cúraimí maoirseachta i gcrích. Is i mí an Mhárta den bhliain dar gcionn a fhoilsítear an tuarascáil de ghnáth agus cuireann Cathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa í ag éisteacht phoiblí.

2021

Príomhfhigiúirí

15.6%

Cóimheas CET1

Shroich cóimheas caipitil de ghnáthchothromas Leibhéal 1 na mBanc 15.6% sa cheathrú ráithe de 2020 agus shocraigh sé ag an leibhéal sin in 2021. Is féidir a rá gur chuir na bearta tacaíochta poiblí agus na bearta maoirseachta agus rialála prasa a glacadh le hathléimneacht na mbanc le linn na géarchéime.

Léigh tuilleadh
7.2%

Toradh ar ghnáthscaireanna

Tháinig ardú ar thoradh ar ghnáthscaireanna na mbanc go 7.2% – an leibhéal is airde le roinnt bliana anuas – ach tá sé fós faoi bhun méanchostas gnáthscaireanna na mbanc. Laghdú timthriallach ar shreafaí bearnaithe ba chúis leis an méadú sin, den chuid is mó.

Léigh tuilleadh
2362

chinneadh maoirseachta

Rinne Bord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh 2,362 chinneadh. Bhain formhór na gcinntí maoirseachta sin le measúnuithe cuí cóir (49.2%), samhlacha inmheánacha (11.2%), cistí dílse (9.5%), cumhachtaí náisiúnta (9.5%) agus nósanna imeachta um shealúchais cháilitheacha.

Léigh tuilleadh

Cur i láthair do Pharlaimint na hEorpa

Léigh an ráiteas tosaigh a rinne Cathaoirleach an Bhord Maoirseachta Andrea Enria os comhair Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta Pharlaimint na hEorpa nuair a chuir sé an tuarascáil bhliantúil i láthair.

Léigh an ráiteas tosaigh

An tuarascáil iomlán

Caith súil siar ar a bhfuil déanta againn i réimse na maoirseachta baincéireachta le bliain anuas.

Léigh an tuarascáil iomlán

Oibleagáidí maidir le tuairisciú

Cuireann an Banc Ceannais Eorpach an Tuarascáil Bhliantúil ar ghníomhaíochtaí maoirseachta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, Chomhairle an Aontais Eorpaigh, An Ghrúpa Euro, an Choimisiúin Eorpaigh agus pharlaimintí náisiúnta thíortha an limistéir euro.

Léigh tuilleadh
FÉACH FREISIN

Foghlaim tuilleadh faoi ábhar gaolmhar

CRAOLTAÍ GRÉASÁIN

Tagann Cathaoirleach an Bhoird Maoirseachta os comhair Pharlaimint na hEorpa go tráthrialta.

Éisteachtaí i bParlaimint na hEorpa

Gach leathanach sa rannóg seo

Whistleblowing