Menu

Metų ataskaita

ECB kasmet skelbia metų ataskaitą apie tai, kaip jis vykdė priežiūros veiklą. Ataskaita už praėjusius metus paprastai skelbiama kitų metų kovo mėn.

ECB priežiūros valdybos pirmininkas ataskaitą pristato Europos Parlamentui per tam skirtą viešąjį klausymą.


2020 metų ataskaita

2020 m.
pagrindiniai skaičiai
15,2 %

CET 1 koeficientas

Palyginti su 2019 m., bankų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo (CET 1) koeficientas šiek tiek padidėjo ir 2020 m. trečiąjį ketvirtį buvo 15,2 %. Tai iš dalies susiję su neeilinėmis priežiūros, reguliavimo ir fiskalinės paramos priemonėmis, kurių imtasi reaguojant į krizę.

2,1 %

nuosavo kapitalo grąža

Bankų nuosavo kapitalo grąža, 2019 m. pabaigoje buvusi 5,2 %, sumažėjo iki 2,1 %. Tai, kad labai sumažėjo pelningumas, buvo tiesioginis koronaviruso pandemijos padarinys.

2 643

priežiūriniai sprendimai

ECB priežiūros valdyba priėmė 2 643 sprendimus, daugiausia dėl kompetencijos ir tinkamumo vertinimo (1 165), o taip pat dėl koronaviruso krizės (257) ir vidaus modelių (245).

Atskaitomybės įsipareigojimai

Priežiūros veiklos metų ataskaitas ECB teikia Europos Parlamentui, ES Tarybai, Euro grupei, Europos Komisijai ir euro zonos šalių parlamentams.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014