Menu

Rapport Annwali

Kull sena il-BĊE jippubblika rapport annwali dwar kif wettaq il-kompiti superviżorji tiegħu. Ir-rapport ġeneralment jiġi ppubblikat f’Marzu tas-sena ta’ wara.

Il-President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE normalment jippreżenta r-rapport lill-Parlament Ewropew waqt seduta pubblika.

Rapport Annwali
2020

2020
Ċifri ewlenin
15.2%

Proporzjon CET1

Il-proporzjon tal-kapital ta’ Grad 1 tal-banek żdied ftit mill-2019, u kien ta’ 15.2% fit-tielet trimestru tal-2020. Dan kien parzjalment riżultat tal-miżuri straordinarji superviżorji, regolatorji u ta’ taffija fiskali meħuda b’reazzjoni għall-kriżi.

2.1%

RoE

Ir-redditu fuq l-ishma tal-banek naqas għal 2.1%, minn 5.2% fi tmiem l-2019. It-tnaqqis sostanzjali fil-profittabilità kien riżultat dirett tal-pandemija tal-koronavirus.

2,643

deċiżjonijiet superviżorji

Il-Bord Superviżorju tal-BĊE ħa 2,643 deċiżjoni, il-biċċa l-kbira minnhom fuq valutazzjonijiet dwar il-kompetenza u l-idoneità (1,165), iżda wkoll relatati mal-kriżi tal-koronavirus (257) u mudelli interni (245).

Obbligi tar-rappurtar

Il-BĊE jissottometti r-rapport annwali dwar il-kompiti superviżorji lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill tal-UE, lill-Eurogrupp, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-parlamenti nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014