Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Toimintakertomus

EKP julkaisee pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain, yleensä seuraavan vuoden maaliskuussa. Valvontaelimen puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen Euroopan parlamentille.

2022

TÄRKEITÄ LUKUJA

14,7 %

Ydinpääomasuhde

Euroalueen pankkisektorin häiriönsietokyky säilyi vakaana. Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen päätteeksi pankkien yhteenlaskettu ydinpääomasuhde (CET1) oli 14,7 % eli vain hieman pienempi kuin vuoden 2019 lopussa. Koska pankkisektorin kannattavuus oli vuonna 2022 ennätysmäisen hyvä, ydinpääomasuhteen laskun taustalla oli ennen kaikkea saamisten kasvu.

Lue lisää
7,6 %

Oman pääoman tuotto

Pankkien oman pääoman tuotto (RoE) oli 7,6 % eli suurimmillaan moniin vuosiin. Se jäi kuitenkin pienemmäksi kuin oman pääoman kustannukset keskimäärin. Kasvu johtui ennen kaikkea korkojen nousun myötä vahvistuneista tuloksista mutta myös pienistä riskikustannuksista.

Lue lisää
2 582

valvontapäätöstä

Valvontaelin teki 2 582 päätöstä, joista suurin osa koski sopivuus- ja luotettavuusarviointeja (44,9 %), kansallista toimivaltaa (9,7 %), valvojan arviointiprosessia eli SREP-prosessia (8,7 %), pankkien sisäisiä malleja (8,5 %), omien varojen vaatimuksia (7,7 %) ja tapauskohtaista raportointia (4,7 %).

Lue lisää

Toimintakertomuksen esittely Euroopan parlamentille

Valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria esitteli toimintakertomuksen Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Andrea Enrian puhe

Tuorein toimintakertomus

Toimintakertomuksessa luodaan katsaus pankkivalvonnan menneen vuoden toimintaan.

Tutustu toimintakertomukseen

Raportointivelvoitteet

EKP lähettää pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja euroalueen maiden kansallisille parlamenteille.

Lue lisää
KATSO MYÖS

WEBCASTIT

Valvontaelimen puheenjohtaja käy säännöllisin väliajoin kertomassa pankkivalvonnan toiminnasta Euroopan parlamentille.

Valvontaelimen puheenjohtaja Euroopan parlamentin kuultavana

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä