Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Toimintakertomus

EKP julkaisee pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain, yleensä seuraavan vuoden maaliskuussa. Valvontaelimen puheenjohtaja esittelee toimintakertomukset Euroopan parlamentille.

2021

TÄRKEITÄ LUKUJA

15,6 %

Ydinpääomasuhde

Pankkien ydinpääomasuhde oli 15,6 % vuonna 2021 eli samoissa lukemissa, joihin se asettui edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä. Julkisen sektorin tuki ja valvonta- ja sääntelyviranomaisten nopea toiminta auttoivat pankkeja selviytymään kriisin aiheuttamista häiriöistä.

Lue lisää
7,2 %

Oman pääoman tuotto

Pankkien oman pääoman tuotto oli 7,2 % eli suurimmillaan moniin vuosiin. Se jäi kuitenkin edelleen keskimäärin pienemmäksi kuin oman pääoman kustannukset. Kannattavuuden paraneminen johtui arvonalentumistappioiden suhdanneluontoisesta supistumisesta.

Lue lisää
2 362

valvontapäätöstä

Valvontaelin teki 2 362 päätöstä, joista 49,2 % liittyi sopivuus- ja luotettavuusarviointeihin, 11,2 % pankkien sisäisiin malleihin, 9,5 % omien varojen vaatimuksiin, 9,5 % kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin toimivaltuuksiin ja 3,8 % huomattavien omistusosuuksien hankintaan.

Lue lisää

Toimintakertomuksen esittely Euroopan parlamentille

Valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria esitteli toimintakertomuksen Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Andrea Enrian puhe

Tuorein toimintakertomus

Toimintakertomuksessa luodaan katsaus pankkivalvonnan menneen vuoden toimintaan.

Tutustu toimintakertomukseen

Raportointivelvoitteet

EKP lähettää pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja euroalueen maiden kansallisille parlamenteille.

Lue lisää
KATSO MYÖS

WEBCASTIT

Valvontaelimen puheenjohtaja käy säännöllisin väliajoin kertomassa pankkivalvonnan toiminnasta Euroopan parlamentille.

Valvontaelimen puheenjohtaja Euroopan parlamentin kuultavana

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing