Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Toimintakertomus

EKP julkaisee pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain, yleensä seuraavan vuoden maaliskuussa. Valvontaelimen puheenjohtaja esittelee toimintakertomukset Euroopan parlamentille.

2023

TÄRKEITÄ LUKUJA

15,6%

Ydinpääomasuhde

Pankit ovat yleisesti ottaen vakavaraisia: niillä on vahvat pääoma- ja likviditeettiasemat. Pankkien yhteenlaskettu ydinpääomasuhde (CET1) palasi vuoden 2021 ennätyksellisen korkealle tasolle ja oli 15,6 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Lue lisää
10,0%

Oman pääoman tuotto

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä pankkien annualisoitu oman pääoman tuotto oli 10 %, kun se edellisvuonna oli ollut 7,6 %. Nettokorkomarginaalit olivat tärkein kannattavuustekijä vuonna 2022 ja vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Lue lisää
2 403

valvontapäätöstä

Valvontaelin teki 2 403 valvontapäätöstä, joista valtaosa koski sopivuuden ja luotettavuuden arviointia (48,4 %), omia varoja (9,6 %), kansallista toimivaltaa (7,9 %), sisäisiä malleja (7,7 %), vakavaraisuuden kokonaisarviointia eli SREP-arviointia (4,7 %) ja tapauskohtaista raportointia (4,7 %).

Lue lisää

Toimintakertomuksen esittely Euroopan parlamentille

Valvontaelimen puheenjohtaja Claudia Buch esitteli toimintakertomuksen Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Claudia Buchin puhe

Tuorein toimintakertomus

Toimintakertomuksessa luodaan katsaus pankkivalvonnan toimintaan edellisenä vuonna.

Tutustu toimintakertomukseen

Raportointivelvoitteet

EKP toimittaa pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja euroalueen maiden kansallisille parlamenteille.

Lue lisää
KATSO MYÖS

WEBCASTIT

Valvontaelimen puheenjohtaja käy säännöllisin väliajoin kertomassa pankkivalvonnan toiminnasta Euroopan parlamentille.

Valvontaelimen puheenjohtaja Euroopan parlamentin kuultavana

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä