Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Toimintakertomus

EKP julkaisee pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain, yleensä seuraavan vuoden maaliskuussa. Valvontaelimen puheenjohtaja esittelee toimintakertomukset Euroopan parlamentille.

2020

TÄRKEITÄ LUKUJA

15,2 %

Ydinpääomasuhde

Pankkien ydinpääomasuhde oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 15,2 % eli hieman suurempi kuin vuonna 2019. Pankkivalvojien, sääntelyviranomaisten ja finanssipolitiikan poikkeukselliset kriisitoimet auttoivat pankkeja parantamaan ydinpääomasuhdettaan.

Lue lisää
2,1 %

Oman pääoman tuotto

Pankkien oman pääoman tuotto laski 2,1 prosenttiin (5,2 % vuoden 2019 lopussa). Kannattavuuden huomattava heikkeneminen johtui koronaviruspandemiasta.

Lue lisää
2 643

valvontapäätöstä

Valvontaelin teki 2 643 päätöstä, joista suurin osa (1 165) liittyi sopivuus- ja luotettavuusarviointeihin, 257 koronaviruskriisiin ja 245 pankkien sisäisiin malleihin.

Lue lisää

Toimintakertomuksen esittely Euroopan parlamentille

Valvontaelimen puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Andrea Enrian puhe

Tuorein toimintakertomus

Toimintakertomuksessa luodaan katsaus pankkivalvonnan menneen vuoden toimintaan.

Tutustu toimintakertomukseen

Raportointivelvoitteet

EKP lähettää pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja euroalueen maiden kansallisille parlamenteille.

Lue lisää
KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

WEBCASTIT

Valvontaelimen puheenjohtaja käy säännöllisin väliajoin kertomassa pankkivalvonnan toiminnasta Euroopan parlamentille.

Valvontaelimen puheenjohtaja Euroopan parlamentin kuultavana

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut