Menu

Vuosikertomus

EKP julkaisee pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain yleensä seuraavan vuoden maaliskuussa.

Valvontaelimen puheenjohtaja esittelee tavallisesti toimintakertomukset Euroopan parlamentille.

Toimintakertomus
2020

2020
Tärkeitä lukuja
15,2 %

Ydinpääomasuhde

Pankkien ydinpääomasuhde oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 15,2 % eli hieman suurempi kuin vuonna 2019. Pankkivalvojien, sääntelyviranomaisten ja finanssipolitiikan poikkeukselliset toimet kriisissä auttoivat pankkeja parantamaan ydinpääomasuhdettaan.

2,1 %

Oman pääoman tuotto

Pankkien oman pääoman tuotto oli 2,1 % (5,2 % vuoden 2019 lopussa). Kannattavuuden huomattava heikkeneminen johtui koronaviruspandemiasta.

2 643

valvontapäätöstä

Valvontaelin teki 2 356 päätöstä, joista suurin osa (1 165) liittyi sopivuus- ja luotettavuusarviointeihin, 257 koronaviruskriisiin ja 245 pankkien sisäisiin malleihin.

Raportointivelvoitteet

EKP lähettää pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuosittain Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja euroalueen maiden kansallisille parlamenteille.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014