Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsrapport

ECB publicerar varje år en årsrapport om hur tillsynsuppgifterna har genomförts. Ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd presenterar denna rapport inför Europaparlamentet vid en offentlig utfrågning, som brukar hållas i mars följande år.

2020

I NYCKELTAL

15,2 %

Kärnprimärkapitalrelation (CET1)

Bankers kärnprimärkapitalrelation ökade något från 2019 och låg på 15,2 procent under det tredje kvartalet 2020. Det berodde delvis på de extraordinära tillsyns-, regel- och skattelättnader som införts för att motverka krisen.

Mer
2,1 %

Avkastning på eget kapital

Bankers avkastning på eget kapital sjönk till 2.1 procent från 5,2 procent i slutet av 2019. Denna kraftiga nedgång i lönsamhet var direkt hänförlig till coronapandemin.

Mer
2 643

tillsynsbeslut

ECB:s tillsynsnämnd fattade 2 643 beslut. De flesta var beslut om lämplighet (1 165), men de rörde även coronakrisen (257) och interna modeller (245).

Mer

Presentation för Europaparlamentet

Läs inledningsanförandet som tillsynsnämndens ordförande Andrea Enria höll när han presenterade årsrapporten för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

Läs inledningsanförandet

Hela rapporten

Se tillbaka på vad vi har uträttat inom banktillsynen under det gångna året.

Läs hela rapporten

Rapporteringskrav

ECB lämnar årsrapporten om tillsynsverksamhet till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna.

Läs mer
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

WEBBSÄNDNINGAR

Tillsynsnämndens ordförande kommer regelbundet till Europaparlamentet.

Utfrågningar i Europaparlamentet

Alla sidor i detta avsnitt