Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsrapport

ECB publicerar varje år en årsrapport om hur tillsynsuppgifterna har genomförts. Detta sker normalt i mars följande år och ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd presenterar rapporten inför Europaparlamentet vid en offentlig utfrågning.

2021

I NYCKELTAL

15,6 %

Kärnprimärkapital­relation (CET1)

Bankernas kärnprimär­kapitalrelation nådde 15,6 procent under fjärde kvartalet 2020 och stabiliserades på den nivån 2021. Bankernas motståndskraft under krisen kan delvis förklaras med de offentliga stödåtgärderna och med de tillsyns- och lagstiftningsåtgärder som snabbt vidtogs för att motverka krisen.

Mer
7,2 %

Avkastning på eget kapital

Bankernas avkastning på eget kapital steg till 7,2 procent – den högsta nivån på flera år men fortfarande under bankernas genomsnittliga kostnad för eget kapital. Ökningen berodde främst på en konjunkturrelaterad minskning i nedskrivnings­flödena.

Mer
2 362

Tillsynsbeslut

ECB:s tillsynsnämnd fattade 2 362 tillsyns­beslut. De flesta gällde lämplighets­bedömningar (49,2 procent), interna modeller (11,2 procent), kapitalbas (9,5 procent), nationella befogenheter (9,5 procent) och kvalificerade innehav (3,8 procent).

Mer

Presentation för Europaparlamentet

Läs inledningsanförandet som tillsynsnämndens ordförande Andrea Enria höll när han presenterade årsrapporten för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

Läs inledningsanförandet

Hela rapporten

Se tillbaka på vad vi har uträttat inom banktillsynen under det gångna året.

Läs hela rapporten

Rapporteringskrav

ECB lämnar årsrapporten om tillsynsverksamhet till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i euroländerna.

Läs mer
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

WEBBSÄNDNINGAR

Tillsynsnämndens ordförande kommer regelbundet till Europaparlamentet.

Utfrågningar i Europaparlamentet

Alla sidor i detta avsnitt

Whistleblowing