Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsrapport

ECB publicerar varje år en årsrapport om hur tillsynsuppgifterna har genomförts. Rapporten publiceras normalt i mars följande år och ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd presenterar rapporten inför Europaparlamentet vid en offentlig utfrågning.

2022

I NYCKELTAL

14,7 procent

Kärnprimärkapitalrelation (CET1)

Banksektorn i euroområdet förblev motståndskraftig. Den samlade kärnprimärkapitalrelationen (CET1) låg på 14,7 procent i slutet av tredje kvartalet 2022, vilket endast var något under nivån i slutet av 2019. Bankerna redovisade rekordstora vinster 2022, så den lägre samlade kärnprimärkapitalrelationen berodde främst på att tillgångarna ökat.

Mer
7,6 %

Avkastning på eget kapital

Bankernas avkastning på eget kapital steg till 7,6 procent, vilket är den högsta nivån på flera år men fortfarande under bankernas genomsnittliga kostnad för eget kapital. Denna ökning berodde främst på god intjäning relaterat till stigande räntor och på låga riskkostnader.

Mer
2 582

Tillsynsbeslut

Under 2022 fattade ECB:s tillsynsnämnd 2 582 tillsynsbeslut. Merparten av dessa beslut rörde lämplighetsbedömningar (44,9 procent), nationella befogenheter (9,7 procent), översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) (8,7 procent), interna modeller (8,5 procent), kapitalbasen (7,7 procent) och ad hoc-rapportering (4,7 procent).

Mer

Presentation för Europaparlamentet

Läs inledningsanförandet som tillsynsnämndens ordförande Andrea Enria höll när han presenterade årsrapporten för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

Läs inledningsanförandet

Hela rapporten

Se tillbaka på vad vi har uträttat inom banktillsynen under det gångna året.

Läs hela rapporten

Rapporteringskrav

ECB lämnar årsrapporten om tillsynsverksamhet till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i euroländerna.

Läs mer
SE ÄVEN

Mer om annat relaterat innehåll

WEBBSÄNDNINGAR

Tillsynsnämndens ordförande kommer regelbundet till Europaparlamentet.

Utfrågningar i Europaparlamentet

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning