Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarverslag

De ECB publiceert elk jaar een jaarverslag over de uitvoering van haar toezichtstaken. Dat verschijnt meestal in maart van het daaropvolgende jaar en wordt tijdens een openbare hoorzitting door de voorzitter van de Raad van Toezicht aangeboden aan het Europees Parlement.

2021

IN KERNCIJFERS

15,6%

CET1-ratio

Het tier 1-kernkapitaal (Common Equity Tier 1 – CET1) van de banken bedroeg 15,6% in het vierde kwartaal van 2020 en bleef in 2021 stabiel op dat peil. De weerbaarheid van de banken tijdens de crisis is deels toe te schrijven aan de steunmaatregelen van de overheid en de tijdige maatregelen op het vlak van toezicht en regelgeving ter bestrijding van de crisis.

Meer
7,2%

rendement op eigen vermogen

Het rendement op het eigen vermogen van de banken steeg naar 7,2%, het hoogste niveau in jaren, maar nog altijd lager dan hun gemiddelde kosten van het eigen vermogen. De stijging was voornamelijk het resultaat van een conjunctuurgebonden afname van de waardeverminderingen.

Meer
2.362

toezichtbesluiten

De Raad van Toezicht van de ECB heeft 2.362 besluiten genomen. Die hielden vooral verband met beoordelingen van betrouwbaarheid en deskundigheid (49,2%), interne modellen (11,2%), prudentieel eigen vermogen (own funds) (9,5%), nationale bevoegdheden (9,5%) en gekwalificeerde deelnemingen (3,8%).

Meer

Presentatie aan het Europees Parlement

Lees de inleidende verklaring die de voorzitter van de Raad van Toezicht, Andrea Enria, aflegde bij de presentatie van het jaarverslag aan de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

De inleidende verklaring

Volledig jaarverslag

Bekijk wat we het afgelopen jaar hebben gedaan op het gebied van het bankentoezicht.

Het volledige jaarverslag

Rapportageverplichting

De ECB legt het jaarverslag over de uitvoering van haar toezichtstaken voor aan het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Eurogroep, de Europese Commissie en de nationale parlementen van de landen van het eurogebied.

Meer informatie
ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

WEBCASTS

De voorzitter van de Raad van Toezicht verschijnt regelmatig voor het Europees Parlement.

Hoorzittingen in het Europees Parlement

Alle pagina's in dit deel

Whistleblowing