Menu

Jaarverslag

De ECB publiceert elk jaar een jaarverslag over de uitvoering van haar toezichtstaken. Dat komt meestal in maart van het volgende jaar uit.

Gewoonlijk presenteert de voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB het jaarverslag aan het Europees Parlement tijdens een openbare hoorzitting.

Jaarverslag
2020

2020
in kerncijfers
15,2%

CET1-ratio

Het tier 1-kernkapitaal (Common Equity Tier 1 – CET1) van de banken is licht gestegen ten opzichte van 2019 en bedroeg in het derde kwartaal van 2020 15,2%. Dat kwam onder andere door de bijzondere steunmaatregelen vanuit de toezichthouders, de regelgeving en overheden ter bestrijding van de crisis.

2,1%

REV

Het rendement op eigen vermogen (return on equity) van de banken daalde van 5,2% eind 2019 naar 2,1%. Deze substantiële daling van de winstgevendheid was een direct gevolg van de coronapandemie.

2.643

Toezichtbesluiten

De Raad van Toezicht van de ECB heeft 2.643 besluiten genomen. Dat waren vooral beoordelingen van betrouwbaarheid en deskundigheid (1.165), maar ook besluiten met betrekking tot de coronacrisis (257) en interne modellen (245).

Rapportageverplichting

De ECB legt het jaarverslag over de uitvoering van haar toezichtstaken voor aan het Europees Parlement, de EU-Raad, de Eurogroep, de Europese Commissie en de nationale parlementen van de landen van het eurogebied.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014