Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarverslag

De ECB publiceert een jaarverslag over de uitvoering van haar toezichtstaken. Dat verschijnt meestal in maart van het daaropvolgende jaar en wordt tijdens een openbare hoorzitting door de voorzitter van de Raad van Toezicht aangeboden aan het Europees Parlement.

2023

IN KERNCIJFERS

15,6%

CET1-ratio

Banken zijn over het algemeen goed gekapitaliseerd met robuuste kapitaal- en liquiditeitsposities. De totale tier 1-kernkapitaalratio (common equity tier 1 – CET1) van de banken is teruggekeerd naar het historisch hoge peil van 2021 en bedroeg in het derde kwartaal van 2023 15,6%.

Meer over de veerkracht van banken
10,0%

Rendement op eigen vermogen

In het derde kwartaal van 2023 bedroeg het totale rendement op het eigen vermogen van banken tot dan toe, omgerekend op jaarbasis, 10%, een stijging tegenover 7,6% een jaar eerder. De nettorentemarges waren de belangrijkste aanjager van de winstgevendheid in 2022 en de eerste negen maanden van 2023.

Meer over de resultaten van de banken
2.403

Toezichtsbesluiten

In 2023 heeft de Raad van Toezicht 2.403 toezichtsbesluiten genomen. De meeste daarvan hielden verband met deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen (48,4%), eigen vermogen (9,6%), nationale bevoegdheden (7,9%), interne modellen (7,7%), de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (4,7%) en ad-hocrapportages (4,7%).

Meer over besluitvorming

Presentatie aan het Europees Parlement

Lees de inleidende verklaring die de voorzitter van de Raad van Toezicht, Claudia Buch, aflegde bij de presentatie van het jaarverslag aan de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

Lees de inleidende verklaring

Volledig jaarverslag

Bekijk wat ECB-Bankentoezicht het afgelopen jaar heeft gedaan.

Het volledige jaarverslag

Rapportageverplichting

De ECB legt het jaarverslag over de uitvoering van haar toezichtstaken voor aan het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Eurogroep, de Europese Commissie en de nationale parlementen van de landen van het eurogebied.

Lees meer
ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

WEBCASTS

De voorzitter van de Raad van Toezicht verschijnt regelmatig voor het Europees Parlement.

Hoorzittingen in het Europees Parlement

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders