Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB gaat van start met openbare raadpleging over de ontwerp-Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

27 mei 2014

EMBARGO

Persembargo tot 10.00 uur Midden-Europese tijd op dinsdag 27 mei 2014
  • In de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht wordt uiteengezet hoe de ECB haar uitgaven voor het toezicht op de banksector van het eurogebied verhaalt

  • De uitgaven voor het bankentoezicht in 2015 worden geraamd op rond €260 miljoen

  • De meeste banken waarop de ECB direct toezicht uitoefent zullen tussen €0,7 miljoen en €2 miljoen per jaar moeten betalen

  • De grootste banken zullen rond €15 miljoen moeten betalen, de kleinste banken rond €2000

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag ten behoeve van een openbare raadpleging een ontwerp-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht gepubliceerd. De ECB zal in november 2014 haar taken als toezichthouder van de banken in het eurogebied op zich nemen als onderdeel van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM). Het GTM zal direct toezicht uitoefenen op tot 130 instellingen en samenwerken met nationale bevoegde autoriteiten om toezicht uit te oefenen op kleinere banken.

Het GTM is opgericht om bij te dragen aan de veiligheid en soliditeit van het bankstelsel van het eurogebied en om te helpen het vertrouwen in de banksector te herstellen door middel van onafhankelijk, geïntegreerd Europees toezicht voor alle eurogebiedlanden en andere deelnemende lidstaten. Het beoogt de financiële stabiliteit en integratie in Europa te vergroten en de toezichtspraktijken te harmoniseren, ten behoeve van de onder het toezicht van het GTM vallende banken.

In de ontwerp-Verordening worden de regelingen uiteengezet op grond waarvan de ECB een jaarlijkse vergoeding voor toezicht in rekening zal brengen voor de uitgaven die door haar zijn gedaan in verband met haar nieuwe rol vanaf 4 november 2014.

In de ontwerp-Verordening wordt de methodologie vastgelegd voor:

  1. het bepalen van het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht;

  2. het berekenen van het bedrag dat moet worden betaald door elke onder het toezicht vallende bank of bankengroep;

  3. het innen van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht.

Krachtens de EU-Verordening betreffende het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM-Verordening) is de ECB verplicht bij de banken die onder het directe en indirecte toezicht vallen een jaarlijkse vergoeding voor toezicht in rekening te brengen om haar uitgaven voor het toezicht, die voor 2015 worden geraamd op rond €260 miljoen, te verhalen.

Hoewel het exacte bedrag pas in 2015 kan worden bevestigd, wijst een voorlopige analyse uit dat voor 2015 de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor een onder het directe toezicht vallende bank kan variëren van €150.000 tot €15 miljoen, waarbij de meeste banken tussen €0,7 miljoen en €2 miljoen zullen betalen. Evenzo kunnen ongeveer 75% van de kleinere, onder het indirecte toezicht vallende banken naar verwachting tussen €2.000 en €7.000 per jaar betalen, terwijl bij de grotere banken in deze categorie een bedrag van rond €200.000 in rekening kan worden gebracht.

De consultatie gaat vandaag van start, voor een periode van zeven weken tot 11 juli 2014.

De raadplegingsdocumenten, die bestaan uit de ontwerp-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht, een toelichtingsrapport en een Vragen-en-antwoorden-document, worden gepubliceerd in het gedeelte “Banking Supervision” (Bankentoezicht) van de website van de ECB.

De ECB zal op 24 juni 2014 in haar hoofdgebouw in Frankfurt am Main een openbare hoorzitting over de raadplegingsdocumenten houden. Een webcast van de hoorzitting zal beschikbaar komen op de website van de ECB. Informatie over registratie voor de openbare hoorzitting en over hoe commentaren op de raadplegingsdocumenten ingestuurd kunnen worden, kan ook worden gevonden in het gedeelte “Banking Supervision” (Bankentoezicht) van de website.

Na de openbare raadpleging zal de ECB de ontvangen commentaren publiceren, samen met een evaluatie en haar antwoorden. De Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht zal van kracht worden voordat de ECB op 4 november 2014 haar toezichtstaken op zich neemt.

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925 
of Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders