Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse eelnõu kohta

27. mai 2014

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi, teisipäeval, 27. mail 2014
  • Järelevalvetasusid käsitlevas määruses nähakse ette, kuidas kaetakse kulud, mida EKP kannab seoses euroala pangandussektori järelevalvega.

  • 2015. aastal peaksid pangandusjärelevalve kulud olema hinnanguliselt 260 miljonit eurot.

  • EKP otsese järelevalve alla kuuluvad pangad peavad aastas tasuma üldjuhul ligikaudu 0,7 miljonit kuni 2 miljonit eurot.

  • Suurimate pankade järelevalvetasu ulatub 15 miljoni euroni, väiksematel ligikaudu 2000 euroni.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse eelnõu seoses avaliku konsultatsiooni algatamisega. EKP vastutab alates 2014. aasta novembrist ühtse järelevalvemehhanismi raames euroala pankade järelevalve eest. Ühtse järelevalvemehhanismi otsese järelevalve alla kuulub kuni 130 krediidiasutust ning väiksemate pankade järelevalve toimub koostöös riiklike pädevate asutustega.

Ühtse järelevalvemehhanismi eesmärk on toetada euroala pangandussüsteemi turvalisust ja terviklikkust ning kaasa aidata pangandussektori usaldusväärsuse taastamisele Euroopas sõltumatu integreeritud järelevalve kaudu euroalal ja teistes osalevates liikmesriikides. Järelevalvemehhanismi raames soovitakse suurendada finantsstabiilsust ja -lõimumist Euroopas ning ühtlustada järelevalve alla kuuluvate pankade huvides järelevalvetavasid.

Määruse eelnõus sätestatakse kord, mille kohaselt EKP kehtestab alates 2014. aasta novembrist iga-aastase tasu tema täidetavate järelevalveülesannetega seotud kulude katteks.

Eelkõige nähakse ette:

  1. iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kindlaksmääramise meetodid;

  2. järelevalve all olevate pankade või pangagruppide järelevalvetasu arvutamise meetodid;

  3. iga-aastase järelevalvetasu kogumise meetodid.

Kooskõlas ühtset järelevalvemehhanismi reguleeriva ELi määrusega (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) peab EKP kehtestama enda järelevalvekulude katteks iga-aastase järelevalvetasu nii otsese kui ka kaudse järelevalve alla kuuluvatele pankadele. 2015. aastal peaksid järelevalvekulud olema ligikaudu 260 miljonit eurot.

Järelevalvetasude täpne suurus selgub alles 2015. aastal, kuid esialgse analüüsi kohaselt ulatub järelevalvetasu 2015. aastal otsese järelevalve alla kuuluvate pankade puhul 150 000 eurost kuni 15 miljoni euroni ning enamik panku maksab umbes 0,7 miljonit kuni 2 miljonit eurot aastas. Hinnanguliselt 75% väikestest pankadest, mis kuuluvad kaudse järelevalve alla, peavad tõenäoliselt tasuma 2000 kuni 7000 eurot aastas ning sama kategooria suuremad pangad umbes 200 000 eurot aastas.

Konsultatsioon avatakse täna ja see kestab seitse nädalat kuni 11. juulini 2014.

Konsultatsioonidokumendid (sh järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse eelnõu, selgitav aruanne ning küsimuste ja vastuste dokument) avaldatakse EKP veebilehe rubriigis „Pangandusjärelevalve”.

24. juunil 2014 korraldab EKP oma tööruumides Maini-äärses Frankfurdis konsultatsioonidokumendi avaliku kuulamise, mis on hiljem kättesaadav EKP veebilehel. Avalikule kuulamisele registreerumist ja konsultatsioonidokumendi kohta märkuste esitamist puudutav teave on samuti saadaval EKP veebilehe rubriigis „Pangandusjärelevalve”.

Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos vastuste ja hinnanguga. Järelevalvetasusid käsitlev EKP määrus jõustub enne, kui EKP hakkab 4. novembril 2014 täitma oma järelevalveülesandeid.

Meediakanalite küsimustele vastavad Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925) ja Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine