Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Začetek javnega posvetovanja o osnutku uredbe ECB o nadomestilih za nadzor

27. maj 2014

EMBARGO

Prepoved objave do 10.00 po srednjeevropskem času v torek, 27. maja 2014
  • Uredba o nadomestilih za nadzor določa, kako bo ECB pokrivala izdatke v zvezi z nadzorom bančnega sektorja v euroobmočju.

  • Izdatki za bančni nadzor so v letu 2015 ocenjeni na okrog 260 milijonov EUR.

  • Večina bank, ki jih bo neposredno nadzirala ECB, bo plačevala od 0,7 milijona do 2 milijonov EUR na leto.

  • Največje banke bodo plačevale približno 15 milijonov EUR, najmanjše pa okrog 2.000 EUR.

Evropska centralna banka (ECB) je za javno posvetovanje danes objavila osnutek uredbe ECB o nadomestilih za nadzor. ECB bo vlogo nadzornika bank v euroobmočju v sklopu enotnega mehanizma nadzora (EMN) prevzela novembra 2014. EMN bo neposredno nadziral do 130 institucij, pri nadzoru manjših bank pa bo sodeloval s pristojnimi nacionalnimi organi.

EMN je bil vzpostavljen z namenom, da bi prispeval k varnosti in trdnosti bančnega sistema v euroobmočju ter z neodvisnim in poenotenim evropskim nadzorom v vseh državah euroobmočja in drugih sodelujočih državah članicah pomagal obnoviti zaupanje v bančni sektor. Cilj je izboljšati finančno stabilnost in integracijo v Evropi ter harmonizirati nadzorniške prakse v korist bank pod nadzorom.

Osnutek uredbe določa, kako bo ECB zaračunavala letna nadomestila za nadzor, s katerimi bo krila svoje izdatke v zvezi z novo vlogo, ki jo bo imela od novembra 2014 dalje.

Vzpostavlja metodologijo na naslednjih področjih:

  1. določitev skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor;

  2. izračun zneska, ki ga bo plačala vsaka nadzorovana banka ali bančna skupina;

  3. pobiranje letnih nadomestil za nadzor.

V skladu z uredbo EU, ki ureja delovanje enotnega mehanizma nadzora (uredba o EMN), mora ECB neposredno in posredno nadziranim bankam zaračunavati letno nadomestilo za nadzor, da bi pokrila izdatke v zvezi z nadzorom, ki za leto 2015 po ocenah znašajo približno 260 milijonov EUR.

Medtem ko bo natančen znesek znan šele leta 2015, pa je predhodna analiza pokazala, da naj bi se letno nadomestilo za neposredno nadzirane banke leta 2015 gibalo od 150.000 EUR do 15 milijonov EUR, pri čemer naj bi večina plačevala od 0,7 milijona do 2 milijonov EUR. Podobno naj bi okrog 75% manjših, posredno nadziranih bank plačevalo od 2.000 EUR do 7.000 EUR na leto, medtem ko naj bi bil večjim bankam v tej kategoriji zaračunan znesek v višini okrog 200.000 EUR.

Javno posvetovanje se začenja danes in bo trajalo sedem tednov do 11. julija 2014.

Dokumenti za posvetovanje – osnutek uredbe ECB o nadomestilih za nadzor, pojasnjevalno poročilo ter vprašanja in odgovori – so objavljeni v razdelku »Banking Supervision« na spletnem mestu ECB.

ECB bo 24. junija 2014 v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni pripravila javno obravnavo o dokumentih v posvetovanju. Spletni posnetek obravnave bo na voljo na spletnem mestu ECB. V razdelku »Banking Supervision« na spletnem mestu ECB so na voljo tudi navodila za registracijo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo komentarjev na dokumente v posvetovanju.

Po javnem posvetovanju bo ECB objavila prejete komentarje skupaj z oceno in odgovori. Uredba ECB o nadomestilih za nadzor bo začela veljati, preden bo ECB 4. novembra 2014 prevzela nadzorne naloge.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Rolfa Bendersa, tel. +49 69 1344 6925, ali na Ronana Sheridana, tel. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo