Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB uzsāk ECB regulas par uzraudzības maksām projekta sabiedrisko apspriešanu

2014.27.05.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz otrdienai, 2014. gada 27. maijam, plkst. 10.00 pēc Viduseiropas laika
  • Regula par uzraudzības maksām noteiks, kā ECB atgūst saistībā ar euro zonas banku sektora uzraudzību radušos izdevumus.

  • Tiek lēsts, ka banku uzraudzības izdevumi 2015. gadā sasniegs aptuveni 260 milj. euro.

  • Paredzams, ka lielākā daļa banku, kuras tiešā veidā uzraudzīs ECB, maksās no 0.7 līdz 2 milj. euro gadā.

  • Paredzams, ka lielākās bankas maksās aptuveni 15 milj. euro, mazākās – aptuveni 2 000 euro.

Eiropas Centrālā Banka (ECB) šodien publicēja regulas par uzraudzības maksām projektu, nododot to sabiedriskai apspriešanai. ECB 2014. gada novembrī Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros uzsāks euro zonas banku uzraudzību. VUM tiešā veidā uzraudzīs līdz 130 iestāžu un sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm pārraudzīs mazākās bankas.

VUM izveidots, lai veicinātu euro zonas banku sistēmas drošumu un stabilitāti un palīdzētu atjaunot uzticēšanos banku sektoram, veicot neatkarīgu un integrētu Eiropas līmeņa uzraudzību visā euro zonā un citās iesaistītajās dalībvalstīs. Tā mērķis ir veicināt finanšu stabilitāti un integrāciju Eiropā un saskaņot uzraudzības praksi, tādējādi sniedzot labumu uzraudzītajām bankām.

Regulas projektā noteikta kārtība, kādā ECB iekasēs gada uzraudzības maksu par izdevumiem, kas radušies saistībā ar tās jauno lomu, sākot ar 2014. gada novembri.

Tajā noteikta metodoloģija:

  1. gada uzraudzības maksas kopējās summas noteikšanai;

  2. summas, kas jāmaksā katrai uzraudzītajai bankai vai banku grupai, aprēķināšanai;

  3. gada uzraudzības maksas iekasēšanai.

Saskaņā ar ES Regulu par Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM regulu) ECB no tieši un netieši uzraudzītajām bankām jāiekasē gada uzraudzības maksa, lai atgūtu ar uzraudzību saistītos izdevumus, kuru apjoms 2015. gadā saskaņā ar aplēsēm sasniegs aptuveni 260 milj. euro.

Lai gan precīzo apjomu varēs apstiprināt tikai 2015. gadā, sākotnējā analīze liecina, ka 2015. gadā ikvienai tieši uzraudzītai bankai būs jāmaksā gada maksa 150 000 līdz 15 milj. euro apmērā. Vairums tiešai uzraudzībai pakļauto banku maksās no 0.7 līdz 2 milj. euro. Līdzīgā veidā apmēram 75% mazāko netieši uzraudzīto banku maksās no 2 000 līdz 7 000 euro gadā, savukārt no lielākajām bankām šajā kategorijā varētu tikt iekasēta gada maksa aptuveni 200 000 euro apmērā.

Apspriešana, kas sākas šodien, ilgs septiņas nedēļas – līdz 2014. gada 11. jūlijam.

Sabiedriskās apspriešanas dokumenti, kas ietver ECB regulas par uzraudzības maksām projektu, skaidrojošu ziņojumu, kā arī jautājumus un atbildes, publicēti ECB interneta vietnes sadaļā "Banku uzraudzība".

2014. gada 24. jūnijā ECB telpās Frankfurtē notiks atklāta sēde par apspriešanas dokumentiem. ECB interneta vietnē būs iespējams sekot sēdes gaitai tiešraidē. Informācija par to, kā reģistrēties dalībai atklātajā sēdē un kā iesniegt komentārus par apspriešanas dokumentiem, arī atrodama ECB interneta vietnes sadaļā "Banku uzraudzība".

Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus, sniedzot arī vērtējumu un atbildes. ECB regula par uzraudzības maksām stāsies spēkā, pirms ECB 2014. gada 4. novembrī uzsāks uzraudzības pienākumu pildīšanu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa ( Rolf Benders; tālr.: +49 69 1344 6925) vai Ronana Šeridana ( Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana