Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB zahajuje veřejnou konzultaci o návrhu nařízení ECB o poplatcích za dohled.

27. května 2014

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 10.00 SEČ v úterý 27. května 2014
  • Nařízení o poplatcích za dohled, které stanoví, jak jsou ECB hrazeny náklady na dohled nad bankovním sektorem v eurozóně.

  • Náklady za bankovní dohled v roce 2015 se odhadují na přibližně 260 milionů EUR.

  • Většina bank, které budou podléhat přímému dohledu ECB, bude platit mezi 0,7 milionu a 2 miliony EUR ročně.

  • Největší banky budou platit přibližně 15 milionů EUR, nejmenší okolo 2 000 EUR.

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila k veřejné konzultaci návrh nařízení ECB o poplatcích za dohled. ECB převezme úlohu orgánu dohledu pro banky v eurozóně v listopadu 2014 jako součást jednotného mechanismu dohledu (SSM). SSM bude přímo dohlížet až na 130 institucí a spolupracovat s vnitrostátními příslušnými orgány na dohledu nad menšími bankami.

SSM byl vytvořen, aby přispěl k bezpečnosti a odolnosti bankovního systému eurozóny a pomohl obnovit důvěru v bankovní sektor prostřednictvím nezávislého integrovaného evropského dohledu pro všechny členské státy eurozóny a jiné zúčastněné členské státy EU. Jeho cílem je posílit finanční stabilitu a integraci v Evropě a harmonizovat postupy dohledu ve prospěch dohlížených bank.

Návrh nařízení upravuje podmínky, za nichž bude ECB ukládat od listopadu 2014 roční poplatky za dohled ke krytí nákladů vzniklých v souvislosti s její novou rolí.

Stanovuje metodiku:

  1. určování celkové výše ročního poplatku za dohled,

  2. výpočtu částky, kterou má každá dohlížená banka nebo každá bankovní skupina hradit,

  3. výběru ročního poplatku za dohled.

Podle nařízení EU upravující jednotný mechanismus dohledu (nařízení o SSM) má ECB povinnost ukládat roční poplatek za dohled bankám podléhajícím přímému i nepřímému dohledu, aby získala zpět náklady na dohled, jejichž výše v roce 2015 se odhaduje na 260 milionů EUR.

Ačkoli přesnou částku bude možné potvrdit až v roce 2015, předběžná analýza ukázala, že roční poplatek pro banku podléhající přímému dohledu se může pohybovat mezi 150 000 a 15 miliony EUR, přičemž většina bank bude platit od 0,7 milionu do 2 milionů EUR. Rovněž přibližně 75 % menších bank podléhajících nepřímému dohledu může platit od 2 000 do 7 000 EUR ročně, zatímco větším bankám v této kategorii může být uložen poplatek okolo 200 000 EUR.

Konzultace bude zahájena dnes a potrvá sedm týdnů až do 11. července 2014.

Na internetových stránkách ECB v části „Banking Supervision“ (Bankovní dohled) jsou zveřejněny konzultační dokumenty sestávající z návrhu nařízení ECB o poplatcích za dohled, důvodové zprávy a dokumentu s otázkami a odpověďmi.

Ke konzultačním dokumentům uspořádá ECB veřejné slyšení, které se bude konat 24. června 2014 v jejím sídle ve Frankfurtu nad Mohanem. Webcast veřejného slyšení bude k dispozici na internetových stránkách ECB. Informace o registraci k veřejnému slyšení a o předkládání připomínek ke konzultačním dokumentům jsou také k dispozici na internetových stránkách ECB v části „Banking Supervision“.

Po veřejné konzultaci zveřejní ECB obdržené připomínky spolu s vyhodnocením a odpověďmi. Nařízení ECB o poplatcích za dohled vstoupí v platnost před tím, než ECB převezme 4. listopadu 2014 své úkoly v oblasti dohledu.

Dotazy ze strany médií prosím adresujte Rolfu Bendersovi, tel. +49 69 1344 6925 
nebo Ronanu Sheridanovi, tel. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)