Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ започва публична консултация по проект за Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

27 май 2014 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 10 ч. централноевропейско време във вторник, 27 май 2014 г.
  • Регламентът относно надзорните такси определя по какъв начин ЕЦБ ще възстановява разноските си по надзора над банковия сектор в еврозоната.

  • Разноските за банковия надзор през 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 260 млн. евро.

  • Повечето банки, които ще бъдат под прекия надзор на ЕЦБ, се очаква да плащат между 0,7 млн. евро и 2 млн. евро годишно.

  • Най-големите банки ще плащат около 15 млн. евро, а най-малките – около 2000 евро.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува за публична консултация проект за Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси. През ноември 2014 г. ЕЦБ ще поеме задачите по надзора над банките в еврозоната като част от единния надзорен механизъм (ЕНМ). ЕНМ ще извършва пряк надзор над близо 130 кредитни институции и ще работи съвместно с националните компетентни органи по надзора над по-малките банки.

ЕНМ е създаден, за да допринесе за сигурността и стабилността на банковата система в еврозоната и да спомогне за възстановяване на доверието в банковия сектор посредством независим, интегриран европейски надзор за цялата еврозона и за другите участващи държави членки. Той има за цел да засили финансовата стабилност и интеграция в Европа и да хармонизира надзорните практики, което е от полза за поднадзорните банки.

Проектът за регламент определя реда и условията, по които ЕЦБ ще начислява годишна надзорна такса за разходи, направени във връзка с нейната нова роля от ноември 2014 г. насетне.

Той установява методологията за:

  1. определяне на общия размер на годишната надзорна такса;

  2. изчисляване на сумата, която трябва да заплаща всяка поднадзорна банка или банкова група;

  3. събиране на годишната надзорна такса.

Регламентът на ЕС за единния надзорен механизъм (Регламента за ЕНМ) изисква ЕЦБ да начислява годишна надзорна такса на банките под пряк и непряк надзор, за да възстанови направените от нея разходи за надзор, които за 2015 г. се оценяват на около 260 млн. евро.

Макар че точният размер ще може да бъде потвърден едва през 2015 г., предварителният анализ показва, че през 2015 г. годишната такса за банките под пряк надзор може да бъде в диапазона от 150 000 евро до 15 млн. евро, като повечето биха заплащали между 0,7 млн. евро и 2 млн. евро. На същия принцип за около 75 % от по-малките банки под непряк надзор се очаква да плащат между 2000 евро и 7000 евро годишно, а на по-големите банки в тази категория може да бъде начислена такса около 200 000 евро.

Консултацията започва днес и ще продължи седем седмици, до 11 юли 2014 г.

Документите за консултация, включващи проекта за Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси, обяснителен доклад и документ с въпроси и отговори, са публикувани в раздела „Банков надзор“ на уебсайта на ЕЦБ.

ЕЦБ ще проведе публично изслушване по документите за консултация на 24 юни 2014 г. в централата си във Франкфурт. Изслушването ще може да се проследи на живо в интернет на уебсайта на ЕЦБ. Информацията за регистрацията за публичното изслушване и за начина на предаване на коментари, свързани с документите за консултация, също е налична в раздела „Банков надзор“ на уебсайта на ЕЦБ.

След публичната консултация ЕЦБ ще публикува получените коментари заедно с оценка и отговори. Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси ще влезе в сила преди ЕЦБ да поеме надзорните си задачи на 4 ноември 2014 г.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Ролф Бендерс на телефон +49 69 1344 6925 или с Ронан Шеридън на телефон +49 69 1344 7416.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал