Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ξεκινά διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

27 Μαΐου 2014

EMBARGO

Απαγόρευση δημοσίευσης πριν από τις 10.00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης της Τρίτης 27 Μαΐου 2014
  • Ο κανονισμός σχετικά με τα εποπτικά τέλη ορίζει πώς η ΕΚΤ θα ανακτά τις δαπάνες που πραγματοποιεί για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ.

  • Οι δαπάνες για την τραπεζική εποπτεία το 2015 εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 260 εκατ. ευρώ.

  • Οι περισσότερες τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ θα καταβάλουν ποσό μεταξύ 0,7 εκατ. ευρώ και 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

  • Οι μεγαλύτερες τράπεζες θα καταβάλουν κατά προσέγγιση 15 εκατ. ευρώ, οι μικρότερες περίπου 2.000 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη προς δημόσια διαβούλευση. Η ΕΚΤ θα αναλάβει καθήκοντα εποπτείας των τραπεζών της ζώνης του ευρώ τον Νοέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Ο ΕΕΜ θα εποπτεύει άμεσα έως 130 ιδρύματα και θα συνεργάζεται με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την επίβλεψη των μικρότερων τραπεζών.

Ο ΕΕΜ θεσπίστηκε προκειμένου να συμβάλλει στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος στη ζώνη του ευρώ και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα, μέσω ανεξάρτητης ενοποιημένης ευρωπαϊκής εποπτείας για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ και τα άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της σταθερότητας και της ενοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη και η εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών, προς όφελος των τραπεζών που βρίσκονται υπό την εποπτεία του.

Το σχέδιο κανονισμού ορίζει τις ρυθμίσεις βάσει των οποίων η ΕΚΤ θα επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος για τις δαπάνες που θα προκύπτουν κατά την άσκηση των νέων εποπτικών της καθηκόντων, από τον Νοέμβριο του 2014 και μετά.

Θεσπίζει τη μεθοδολογία για τα εξής:

  1. τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού του ετήσιου εποπτικού τέλους,

  2. τον υπολογισμό του ποσού που πρέπει να καταβάλλει κάθε εποπτευόμενη τράπεζα ή τραπεζικός όμιλος,

  3. την είσπραξη του ετήσιου εποπτικού τέλους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ που διέπει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (κανονισμός ΕΕΜ), η ΕΚΤ θα επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος στις άμεσα και τις έμμεσα εποπτευόμενες τράπεζες προκειμένου να ανακτά τις εποπτικές δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί. Οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται σε περίπου 260 εκατ. ευρώ για το 2015.

Μολονότι το ακριβές ποσό θα μπορέσει να επιβεβαιωθεί μόνο εντός του 2015, σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση, το 2015 το ετήσιο τέλος για μια άμεσα εποπτευόμενη τράπεζα θα διαμορφωθεί πιθανόν μεταξύ 150.000 ευρώ και 15 εκατ. ευρώ και η πλειονότητα των τραπεζών αυτής της κατηγορίας θα καταβάλει ποσό μεταξύ 0,7 εκατ. ευρώ και 2 εκατ. ευρώ. Ομοίως, περίπου 75% των μικρότερων, έμμεσα εποπτευόμενων τραπεζών ενδέχεται να καταβάλουν ποσό μεταξύ 2.000 και 7.000 ευρώ ετησίως, ενώ οι μεγαλύτερες τράπεζες της κατηγορίας αυτής ενδέχεται να καταβάλουν τέλος ύψους 200.000 ευρώ περίπου.

Η διαδικασία διαβούλευσης ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει επτά εβδομάδες, έως τις 11 Ιουλίου 2014.

Τα κείμενα της διαβούλευσης, τα οποία περιλαμβάνουν το σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη, την αιτιολογική έκθεση και ένα έγγραφο με ερωτήσεις και απαντήσεις, δημοσιεύονται στην ενότητα «Τραπεζική εποπτεία» στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση σχετικά με τα κείμενα της διαβούλευσης στις 24 Ιουνίου 2014, στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη. Αναμετάδοση της συζήτησης θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Για πληροφορίες όσον αφορά τη συμμετοχή στη συζήτηση καθώς και την υποβολή σχολίων σχετικά με τα κείμενα της διαβούλευσης μπορείτε να συμβουλευθείτε την ενότητα «Τραπεζική εποπτεία» στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιοποιήσει τα σχόλια που έλαβε μαζί με μια αξιολόγηση και τις παρατηρήσεις της. Ο κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη θα τεθεί σε ισχύ πριν από τις 4 Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία η ΕΚΤ θα αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ: +49 69 1344 6925 ή στον κ. Ronan Sheridan, τηλ: +49 69 1344 7416.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων