SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB iværksætter offentlig høring om udkastet til ECB's forordning om tilsynsgebyrer

27. maj 2014

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse tirsdag den 27. maj 2014, kl. 10.00 CET
  • Forordning om tilsynsgebyrer, som fastsætter, hvordan ECB dækker sine udgifter til at føre tilsyn med banksektoren i euroområdet.

  • Udgifterne til banktilsyn skønnes at blive ca. 260 mio. euro i 2015.

  • De fleste af de banker, som bliver underlagt ECB's direkte tilsyn, kommer til at betale mellem 0,7 mio. euro og 2 mio. euro årligt.

  • De største banker skal betale ca. 15 mio. euro og de mindste ca. 2.000 euro.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag offentliggjort et udkast til ECB's forordning om tilsynsgebyrer, som er sendt i offentlig høring. Som led i Den Fælles Tilsynsmekanisme, SSM (Single Supervisory Mechanism), overtager ECB rollen som tilsynsmyndighed for bankerne i euroområdet i november 2014. SSM fører direkte tilsyn med op til 130 kreditinstitutter og arbejder sammen med kompetente nationale myndigheder om at overvåge mindre banker.

SSM blev oprettet for at bidrage til sikkerhed og soliditet i banksystemet i euroområdet og for at genoprette tilliden til banksektoren gennem et uafhængigt, integreret europæisk tilsyn for alle lande i euroområdet og andre deltagende EU-lande. Sigtet med SSM er at fremme finansiel stabilitet og integration i Europa samt at harmonisere tilsynspraksis, hvilket vil komme de banker til nytte, som den fører tilsyn med.

I udkastet til forordningen fastsættes ordningerne for ECB's opkrævning af det årlige tilsynsgebyr, som skal dække udgifterne i forbindelse med ECB's nye rolle fra og med november 2014.

I forordningen fastsættes metoden til at

  1. bestemme de årlige tilsynsgebyrers samlede beløb.

  2. beregne det beløb, som den enkelte bank eller bankkoncern under tilsyn skal betale.

  3. opkræve det årlige tilsynsgebyr.

I henhold til EU's forordning om Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM-forordningen) skal ECB opkræve et årligt tilsynsgebyr hos banker, der er underlagt ECB's direkte og indirekte tilsyn, som skal dække ECB's tilsynsudgifter. Disse skønnes at blive på ca. 260 mio. euro i 2015.

Selv om det nøjagtige beløb først kan bekræftes i 2015, har en foreløbig analyse vist, at det årlige gebyr for 2015 for en bank under direkte tilsyn sandsynligvis bliver mellem 150.000 euro og 15 mio. euro, og at størstedelen af bankerne kommer til at betale mellem 0,7 mio. euro og 2 mio. euro. Tilsvarende bliver gebyret for ca. 75 pct. af de mindre banker, som der føres indirekte tilsyn med, sandsynligvis på mellem 2.000 euro og 7.000 euro årligt, mens de større banker i denne kategori vil blive afkrævet et beløb på ca. 200.000 euro.

Høringsperioden er på syv uger. Den starter i dag og løber indtil 11. juli 2014.

Høringsdokumenterne, der omfatter udkastet til ECB's forordning om tilsynsgebyrer, en forklarende rapport og en note med spørgsmål og svar, er offentliggjort i afsnittet "Banking Supervision" på ECB's websted.

Den 24. juni 2014 afholdes desuden en offentlig høring i ECB's hovedsæde i Frankfurt am Main om høringsdokumentet. Et webcast fra høringen vil blive offentliggjort på ECB's websted. Nærmere oplysninger om registreringsproceduren i forbindelse med høringen i ECB's hovedsæde og indsendelse af bemærkninger til høringsdokumentet findes i afsnittet "Banking Supervision" på ECB's websted.

Efter høringsperioden offentliggør ECB de indkomne bemærkninger sammen med en evaluering og dens svar. ECB's forordning om tilsynsgebyrer træder i kraft, inden ECB påtager sig sine tilsynsopgaver 4. november 2014.

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til Rolf Benders, tlf.: +49 69 1344 6925 
eller Ronan Sheridan, tlf.: +49 69 1344 7416

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt
Whistleblowing