Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB megkezdte a felügyeleti díjakról szóló rendelettervezet nyilvános konzultációját

2014. május 27.

EMBARGO

Nem továbbítható 2014. május 27., kedd, közép-európai idő szerint 10.00 óráig
  • A felügyeleti díjakról szóló rendelet arról rendelkezik, hogy az EKB miként fedezi az euroövezeti bankszektor felügyeletével kapcsolatos kiadásokat

  • A bankfelügyelet 2015-ös kiadásait mintegy 260 millió euróra becsülik

  • A legtöbb, az EKB által közvetlenül felügyelendő bank 0,7 millió és 2 millió euro közötti éves díjösszegre számíthat

  • A legnagyobb bankoknak nagyjából 15 millió eurót, a legkisebbek pedig 2000 eurót kell majd fizetniük

Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon közzétette és nyilvános konzultációra bocsátotta a felügyeleti díjakról szóló rendeletének tervezetét. Az intézmény 2014 novemberében veszi át a felügyeleti hatáskört az euroövezet bankjai felett az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) keretében. Az SSM legfeljebb 130 hitelintézet közvetlen felügyeletét fogja ellátni, a kisebb bankokat pedig az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve ellenőrzi.

A mechanizmust azért hozták létre, hogy biztonságosabbá és szilárdabbá tegyék az euroövezet bankrendszerét, és hogy egy független, integrált, és az összes övezetbeli és övezeten kívüli egyéb részt vevő tagállam felett fennhatósággal bíró felügyelet segítségével visszaállítsák a bankszférába vetett bizalmat. Célja az európai pénzügyi stabilitás és integráció növelése, valamint a felügyeleti gyakorlat harmonizálása, ami a felügyelt bankok javát szolgálja.

A rendelettervezet rögzíti azt a keretrendszert, amelynek alapján az EKB éves felügyeleti díjat vet ki azon kiadásainak a fedezésére, amelyek 2014 novemberétől átveendő új funkciójából adódnak.

A tervezet tartalmazza:

  1. a teljes éves felügyeleti díj meghatározásának módszertanát;

  2. az egyes felügyelt bankok, illetve bankcsoportok által fizetendő összeg kiszámításának módszertanát;

  3. az éves felügyeleti díj beszedésének módszertanát.

Az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló EU-rendelet (SSM-rendelet) értelmében az EKB-nak éves felügyeleti díjat kell kivetnie a közvetlen és közvetett felügyelete alá vont bankokra, hogy fedezhesse a felügyeleti tevékenységgel járó kiadásait, amelyeket 2015-ben körülbelül 260 millió euróra becsülnek.

Míg a pontos számot csak 2015-ben lehet megerősíteni, az előzetes vizsgálat eredménye szerint 2015-ben a közvetlenül felügyelt bankok éves felügyeleti díja a 150 000 eurótól 15 millió euróig terjedő sávban lehet; ezen belül a hitelintézetek túlnyomó többsége 0,7 millió és 2 millió euro közötti díjösszegre számíthat. Hasonló módon, az EKB által közvetetten felügyelendő, kisebb bankok mintegy 75%-ának éves felügyeleti díja 2000 euro és 7000 euro között valószínűsíthető, míg az ebbe a kategóriába tartozó nagyobb bankoknak 200 000 euro körüli összeget kell majd fizetniük.

A héthetes konzultáció a mai napon kezdődik, és 2014. július 11-én zárul.

A konzultációs dokumentumok (a rendelettervezet szövege, a magyarázó jelentés, valamint a gyakori kérdéseket és válaszokat tartalmazó irat) az EKB weboldalának „Bankfelügyelet” menüpontjában tekinthetők meg.

Az EKB 2014. június 24-én, frankfurti székházában nyilvános meghallgatást is szervez a konzultációs dokumentumokról. Az erről készült webes közvetítés az EKB weboldalán megtekinthető. Ha többet meg szeretne tudni arról, hogyan regisztrálhat a nyilvános meghallgatásra, továbbá hogyan nyújthat be észrevételeket a konzultációs dokumentumokhoz, látogasson el az EKB weboldalának „Bankfelügyelet” menüpontjába.

A nyilvános konzultáció lezárultával az EKB közzéteszi a benyújtott megjegyzéseket ezek értékelésével és a válaszokkal együtt. Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete még 2014. november 4., vagyis a felügyeleti tevékenység megkezdése előtt hatályba lép.

A média képviselői Rolf Bendersnél (tel.: +49 69 1344 6925) vagy Ronan Sheridannél (tel.: +49 69 1344 7416) kérhetnek felvilágosítást.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok
Visszaélés bejelentése