Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ledamot av tillsynsnämnden (företrädare för ECB)

Edouard Fernandez-Bollo

Intresseområden

Integration av banksektorn

Förenkling och integration av tillsynsprocesser inom SSM

Bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering

Budgetfrågor och redovisningsverksamhet

Sanktioner

Utbildning
1991

Master i politisk filosofi, Universitet Paris I – Sorbonne, Frankrike

1979–1984

École normale supérieure, Saint-Cloud (Frankrike), Samhällsvetenskap och humaniora, lektor i filosofi, högre studier i ekonomisk idéhistoria

Yrkeskarriär
Sedan september 2019

Ledamot av Gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (företrädare för ECB)

Sedan april 2020

Ledamot av tillsynsnämndens styrkommitté

2014–2019

Generalsekreterare vid Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (den franska tillsyns- och resolutionsmyndigheten)

2010–2013

Ställföreträdande generalsekreterare vid Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (den franska tillsyns- och resolutionsmyndigheten)

2008–2010

Ställföreträdande generalsekreterare vid Commission bancaire

2000–2008

Direktör, direktoratet för rättsfrågor vid Commission bancaire

1993–1999

Ställföreträdare och chef för rättsekretariatet vid Commission bancaire

1988–1993

Tjänsteman vid avdelningen för bank- och finansreglering, Banque de France

Andra befattningar
2007–2020

Ordförande för Baselkommitténs expertgrupp om bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering

Utmärkelser och priser
2017

Riddare av franska hederslegionen

Visselblåsning