Menu

Ledamot av tillsynsnämnden (företrädare för ECB)

Intresseområden

  • Integration av bankmarknaden
  • Konsolidering av banksektorn
  • Förenkling av tillsynsprocesser
  • Bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering

Utbildning

1991
Master i politisk filosofi, Universitet Paris I – Sorbonne, Frankrike
1979–1984
École normale supérieure, Saint-Cloud (Frankrike), Samhällsvetenskap och humaniora, lektor i filosofi, högre studier i ekonomisk idéhistoria

Yrkeskarriär

Sedan september 2019
Ledamot av Gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (företrädare för ECB)
Sedan april 2020
Ledamot av tillsynsnämndens styrkommitté
2014–2019
Generalsekreterare vid Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (den franska tillsyns- och resolutionsmyndigheten)
2010–2013
Ställföreträdande generalsekreterare vid Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (den franska tillsyns- och resolutionsmyndigheten)
2008–2010
Ställföreträdande generalsekreterare vid Commission bancaire
2000–2008
Direktör, direktoratet för rättsfrågor vid Commission bancaire
1993–1999
Ställföreträdare och chef för rättsekretariatet vid Commission bancaire
1988–1993
Tjänsteman vid avdelningen för bank- och finansreglering, Banque de France

Andra befattningar

2007-2020
Ordförande för Baselkommitténs expertgrupp om bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering

Utmärkelser och priser

2017
Riddare av franska hederslegionen