Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Krav enligt pelare 2 (P2R)

Pelare 2-krav (P2R) är ett bankspecifikt kapitalkrav som gäller utöver minimikapitalkravet (pelare 1) och som täcker risker som antingen underskattas eller inte täcks av detta minimikapitalkrav. En banks P2R fastställs på basis av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Detta krav är rättsligt bindande och om instituten åsidosätter skyldigheten att uppfylla det kan de åläggas tillsynsåtgärder (inbegripet sanktioner).

Utöver att uppfylla P2R förväntas instituten även följa pelare 2-vägledningen (P2G) som utfärdats av ECB. En banks P2G anger vilken kapitalnivå som banken behöver upprätthålla för att kunna motstå finansiell stress. Till skillnad från P2R är P2G inte rättsligt bindande och återspeglar bara tillsynsförväntningar.

Enligt definitionen i artiklarna 431.1, 433a.1 och 438 b i kapitalkravsförordningen (CRR) ska stora institut (enligt definitionen i artikel 4.1.146 CRR) årligen offentliggöra sina P2R.

ECB rekommenderade 2019 att betydande banker bör överväga att som del av sina rapporteringsförfaranden offentliggöra storleken på och sammansättningen av sina P2R. ECB meddelade även sin avsikt att publicera konsoliderade P2R för varje bank eller bankgrupp under tillsyn av ECB, och uppmanade banker som inte redan offentliggjort sina P2R att godkänna ECB:s publicering.

Som respons på coronapandemin meddelade ECB den 12 mars 2020 att banker – utöver kärnprimärkapitalinstrument 1 (CET1) – även skulle få använda primärkapitaltillskott och supplementärkapital för att uppfylla P2R i linje med arrangemangen för pelare 1. Följaktligen kunde primärkapitaltillskott och supplementärkapital få användas av instituten för att uppfylla P2R under förutsättning att åtminstone 56,25 procent av P2R-kapitalet utgjordes av CET1 och åtminstone 75 procent av primärkapital. Dessa regler för P2R-kapitalets sammansättning var redan avsedda att träda i kraft den 1 januari 2021 när kapitalkravsdirektivet (CRD V) (direktiv (EU) 2019/878) trädde i kraft, men genom detta beslut trädde det i kraft tidigare.

Tabellen nedan visar de betydande institut som stod under tillsyn av ECB 2019, 2020 och 2021 samt deras P2R för dessa år. För denna ÖUP-cykel har tillstånd att publicera denna information erhållits från alla banker som erhållit ett ÖUP-beslut 2021.

Tabellen uppdaterades senast den 5 augusti 2022.

Ladda ned data

Pelare 2-krav
Institutets namn 2019 P2R
tillämplig 2020
2020 P2R
tillämplig 2021
2021 P2R
tillämplig 2022
Summa varav
minst CET1
(från 12.3.2020)
Summa Varav
minst CET1
Summa Varav
minst CET1
Aareal Bank AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,75 % 1,55 %
AB SEB bankas 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Addiko Bank AG Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,25 % 1,83 %
Agri Europe Cyprus Limited Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,25 % 1,83 %
AIB Group plc 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Akcinė bendrovė Šiauli-Bankas Ej tillämpl. Ej tillämpl. 1,60 % 0,90 % 1,60 % 0,90 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
AS ”Citadele banka” Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. 2,50 % 1,41 %
AS ”SEB banka” 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
AS SEB Pank 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,25 % 1,27 %
Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 3,25 % 1,83 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,77 % 1,56 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Banco Comercial Português, SA 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,15 % 1,21 %
Banco Santander, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30 % 1,29 % 2,30 % 1,29 % 2,20 % 1,24 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,26 % 1,83 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Bank of Valletta plc 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 %
Bankinter, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 % 1,29 % 0,73 %
Banque Degroof Petercam SA 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,50 % 1,41 %
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,28 % 0,72 %
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
Barclays Bank Ireland PLC1 3 % + 0,3 % / 100m € (beroende på vilket som är högst) 1,69 % 3 % + 0,3 % / 100m € (beroende på vilket som är högst) 1,69 % Ej tillämpl. Ej tillämpl.
BAWAG Group AG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bayerische Landesbank 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Belfius Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,13 % 1,20 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U.2 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % Ej tillämpl. Ej tillämpl.
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,30 % 1,29 %
BNG Bank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
BNP Paribas S.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 % 1,32 % 0,74 %
BPCE S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,30 % 1,29 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,88 % 1,06 %
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
CaixaBank, S.A.3 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,65 % 0,93 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 % 1,52 % 2,70 % 1,52 % 2,50 % 1,41 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,90 % 1,07 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
de Volksbank N.V. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 3,00 % 1,69 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Bank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
DSK Bank AD4 Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. 1,80 % 1,01 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,70 % 0,96 %
Erste Group Bank AG 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Goldman Sachs Bank Europe SE Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,07 % 1,16 %
HASPA Finanzholding 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,25 % 0,70 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 % 1,80 % 3,20 % 1,80 % 3,45 % 1,94 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
HSBC Group in Continental Europe 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,24 % 1,82 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,15 % 1,21 %
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,83 % 1,59 %
ING Groep N.V. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,79 % 1,01 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,50 % 0,84 %
J.P. Morgan SE5 Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,25 % 1,83 % 2,75 % 1,55 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.5 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
KBC Group NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,86 % 1,05 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Kutxabank, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
La Banque Postale 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,88 % 1,06 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Liberbank, S.A.6 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % Ej tillämpl. Ej tillämpl.
LP Group B.V. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,90 % 2,19 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)7 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Luminor Holding AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,20 % 1,24 %
MDB Group Limited 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 % 1,58 % 0,89 %
Morgan Stanley Europe Holding SE Ej tillämpl. Ej tillämpl. 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Nordea Bank Abp 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,60 % 1,46 %
OP Osuuskunta 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 %
Quintet Private Bank (Europe) S.A.8 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,75 % 1,55 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,20 % 1,24 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,10 % 1,18 %
RCB Bank LTD 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 %
RCI Banque SA8 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,01 % 1,13 %
Sberbank Europe AG 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
SFIL S.A. 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Société Générale S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,12 % 1,19 %
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,40 % 1,35 %
Swedbank AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 1,80 % 1,01 %
”Swedbank” AS 1,70 % 0,96 % 1,70 % 0,96 % 1,80 % 1,01 %
”Swedbank”, AB 1,80 % 1,01 % 1,80 % 1,01 % 1,80 % 1,01 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
UBS Europe SE Ej tillämpl. Ej tillämpl. 2,50 % 1,41 % 2,25 % 1,27 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 % 3,60 % 2,03 %
Unicaja Banco, S.A.9 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % Ej tillämpl. Ej tillämpl.
UniCredit S.p.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Volksbank Wien AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 %
  1. Beroende på arbetets omfattning har ÖUP-beslutet 2021 för Barclays Bank Ireland PLC senarelagts.
  2. BFA Tenedora de Acciones S.A.U. upphörde att vara en enhet under tillsyn 2021.
  3. I och med att BFA Tenedora de Acciones S.A.U. slogs samman med CaixaBank, S.A. i mars 2021 gjordes under 2021 ingen ÖUP för CaixaBank, S.A. Ett beslut om ändring av P2R gjordes i det nu tillämpliga beslutet om fastställande av tillsynskrav utfärdades till CaixaBank, S.A. i juni 2021.
  4. Ett P2R ÖUP-beslut för DSK Bank AD publicerades den 5 maj 2022.
  5. Den 24 januari 2022 slogs J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. samman till en ny enhet, J.P. Morgan SE.
  6. Liberbank, S.A. upphörde att vara en enhet under tillsyn 2021.
  7. LSF Nani Investments S.à.r.l. är ett finansiellt moderholdingföretag inom EU som har Novo Banco, S.A. som indirekt dotterbolag. P2R är endast tillämpligt på nivån för den undergrupp där Novo Banco, SA. är moderföretaget.
  8. P2R för Quintet Private Bank (Europe) S.A. och RCI Banque SA uppdaterades den XX augusti 2022, efter tillämpning av klausulen om dynamiskt tillvägagångssätt i 2021 års ÖUP-beslut.
  9. Som resultat av sammanslagningen av Liberbank, S.A och Unicaja Banco, S.A. kommer ett ÖUP-beslut 2021 att utfärdas vid ett senare tillfälle.
Whistleblowing