Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Pelare 2-krav (P2R)

Pelare 2-kravet (P2R) är ett bankspecifikt kapitalkrav som tillämpas utöver minimikapitalkravet (även kallat pelare 1) i de fall då detta underskattar eller inte täcker vissa risker. En banks P2R fastställs som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Detta krav är rättsligt bindande. Institut som åsidosätter skyldigheten att uppfylla detta krav kan åläggas tillsynsåtgärder (inbegripet sanktioner). Pelare 2-kravet omfattar inte risken för alltför hög skuldsättning, som i stället täcks av det särskilda pelare 2-kravet för skuldsättningsgrad (P2R-LR).

Utöver att uppfylla P2R förväntas instituten även följa pelare 2-vägledningen (P2G) som utfärdas av ECB. En banks P2G anger vilken kapitalnivå som banken behöver upprätthålla för att kunna klara finansiell stress. Till skillnad från P2R är P2G inte rättsligt bindande då det endast återspeglar tillsynsförväntningar.

Enligt definitionen i artiklarna 431.1, 433a.1 och 438 b i kapitalkravsförordningen (CRR) ska stora institut (enligt definitionen i artikel 4.1.146 CRR) årligen offentliggöra sina P2R.

I enlighet med ECB:s praxis under senare tid publiceras dessutom konsoliderade pelare 2-krav för alla betydande institut under ECB:s tillsyn sedan samtycke till publicering har inhämtats. I tabellen nedan anges betydande institut under ECB:s tillsyn och deras pelare 2-krav för 2020, 2021 och 2022. Alla betydande institut som erhållit ett ÖUP-beslut under 2022 har tillfrågats om de samtycker till publiceringen av P2R och P2R-LR även för kommande cykler. Banker kan när som helst återkalla sitt samtycke.

Om en bank inte har fått något P2R-beslut under 2022 inkluderas det nu gällande P2R-kravet, som har fastställts i ett tidigare beslut. I tabellen anges detta med en asterisk (*).

Tabellen uppdaterades senast den 8 februari 2023.

Ladda ned data

Pelare 2-krav
Institutets namn 2020 P2R
tillämplig 2021
2021 P2R
tillämplig 2022
P2R tillämplig 2023
Totalt Varav
lägsta CET1
Totalt Varav
lägsta CET1
TotaltVarav
lägsta CET1
Aareal Bank AG 2,25 % 1,27 % 2,75 % 1,55 % 3,00 % 1,69 %
AB SEB bankas 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,12 % 1,19 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Addiko Bank AG Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
Agri Europe Cyprus Limited Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
AIB Group plc 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60 % 0,90 % 1,60 % 0,90 % 2,05 % 1,15 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
AS ”Citadele banka” Ej tillämpl. Ej tillämpl. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
AS ”SEB banka” 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,05 % 1,15 %
AS LHV Group1 Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl.
AS SEB Pank 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,05 % 1,15 %
Banca Mediolanum S.p.A.  Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. 1,50 % 0,84 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 3,00 % 1,69 % 2,77 % 1,56 % 2,66 % 1,50 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,71 % 0,96 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,57 % 1,45 %
Banco Comercial Português, SA 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 % 1,27 % 2,15 % 1,21 % 2,15 % 1,21 %
Banco Santander, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,58 % 0,89 %
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30 % 1,29 % 2,20 % 1,24 % 2,20 % 1,24 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 % 1,69 % 3,26 % 1,83 % 3,08 % 1,73 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Bank of Valletta plc 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Bankinter, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,29 % 0,73 % 1,29 % 0,73 %
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00 % 0,56 % 1,28 % 0,72 % 1,50 % 0,84 %
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + 0,3 %/100m € (beroende på vilket som är högst) 1,69 % Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,04 % 1,71 %
BAWAG Group AG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bayerische Landesbank 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Belfius Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,13 % 1,20 % 2,14 % 1,20 %
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00 % 1,69 % 2,30 % 1,29 % 2,25 % 1,27 %
BNG Bank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 1,75 % 0,98 %
BNP Paribas S.A. 1,25 % 0,70 % 1,32 % 0,74 % 1,57 % 0,88 %
BofA Securities Europe SA1 Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl.
BPCE S.A. 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 % 1,13 % 2,30 % 1,29 % 2,61 % 1,47 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50 % 0,84 % 1,88 % 1,06 % 1,75 % 0,98 %
CaixaBank, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,65 % 0,93 % 1,65 % 0,93 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 1,90 % 1,07 %
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 % 1,52 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Citigroup Global Markets Europe AG1 Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 % 0,98 % 1,90 % 1,07 % 1,90 % 1,07 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
Crelan SA; Crelan NV Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,16 % 1,78 %
Danske Bank A/S, filialer i Finland2 Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl.
de Volksbank N.V. 2,50 % 1,41 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 % 0,70 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Bank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,70 % 1,52 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
DSK Bank AD Ej tillämpl. Ej tillämpl. 1,80 % 1,01 % 1,94 % 1,09 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 % 0,98 % 1,70 % 0,96 % 1,82 % 1,02 %
Erste Group Bank AG 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG* 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Finecobank S.p.A. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. 1,75 % 0,98 %
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 % 1,55 % 2,07 % 1,16 % 1,82 % 1,02 %
HASPA Finanzholding 1,00 % 0,56 % 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
Hellenic Bank Public Company Limited* 3,20 % 1,80 % 3,45 % 1,94 % 3,45 % 1,94 %
HSBC Bank Malta p.l.c.3 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % Ej tillämpl. Ej tillämpl.
HSBC Group in Continental Europe4 3,00 % 1,69 % 3,24 % 1,82 % Ej tillämpl. Ej tillämpl.
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 % 1,13 % 2,15 % 1,21 % 2,15 % 1,21 %
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 % 1,41 % 2,83 % 1,59 % 2,80 % 1,58 %
ING Groep N.V. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 % 0,84 % 1,79 % 1,01 % 1,72 % 0,97 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 % 0,98 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
J.P. Morgan SE* 3,25 % 1,83 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
KBC Group NV 1,75 % 0,98 % 1,86 % 1,05 % 1,86 % 1,05 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Kutxabank, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
La Banque Postale 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Landesbank Baden-Württemberg* 1,75 % 0,98 % 1,83 % 1,03 % 1,83 % 1,03 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
LP Group B.V.* Ej tillämpl. Ej tillämpl. 3,90 % 2,19 % 3,90 % 2,19 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Luminor Holding AS 2,00 % 1,13 % 2,20 % 1,24 % 2,20 % 1,24 %
MDB Group Limited 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 % 0,70 % 1,58 % 0,89 % 1,68 % 0,94 %
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 %
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Nordea Bank Abp 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,60 % 0,90 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 % 1,55 % 2,60 % 1,46 % 2,40 % 1,35 %
OP Osuuskunta 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2,00 % 1,13 % 2,75 % 1,55 % 3,25 % 1,83 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 % 1,27 % 2,20 % 1,24 % 2,58 % 1,45 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,01 % 1,13 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 % 1,13 % 2,10 % 1,18 % 2,30 % 1,29 %
RCI Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,01 % 1,13 % 2,01 % 1,13 %
Sberbank Europe AG in Abwicklung5 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % Ej tillämpl. Ej tillämpl.
SFIL S.A. 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Société Générale S.A. 1,75 % 0,98 % 2,12 % 1,19 % 2,14 % 1,20 %
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00 % 1,13 % 2,40 % 1,35 % 2,80 % 1,58 %
Swedbank Baltics AS Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. 1,80 % 1,01 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,10 % 1,18 %
UBS Europe SE 2,50 % 1,41 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company* 3,50 % 1,97 % 3,60 % 2,03 % 3,60 % 2,03 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 % 0,98 % Ej tillämpl. Ej tillämpl. 2,25 % 1,27 %
UniCredit S.p.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
Volksbank Wien AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
  1. Institutet har ännu inte erhållit något kapitalbeslut.
  2. Institutet är en filial och erhåller inget kapitalbeslut.
  3. Institutet är ett dotterbolag i HSBC Continental Europe sedan den 1 februari 2023.
  4. I enlighet med principerna i ECB:s vägledning om tillsynsmetoden för konsolidering i banksektorn har HSBC Continental Europe uteslutits från den ordinarie tidsplanen i 2022 års ÖUP-process eftersom en konsolideringsprocess har inletts. Så snart ett nytt kapitalbeslut har antagits för HSBC Continental Europe kommer tillämpliga pelare 2-krav att publiceras. Fram till dess omfattas HSBC Continental Europe av de kapitalbaskrav som fastställts i föregående ÖUP-beslut.
  5. Den konsoliderade tillsynsperimetern, enligt det ålagda P2R-beslutet, gäller inte längre. Följaktligen tillämpas inget pelare 2-krav för detta institut.
Whistleblowing