Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Požiadavka druhého piliera týkajúca sa ukazovateľa finančnej páky

Ukazovateľ finančnej páky banky sa počíta ako pomer jej kapitálu Tier 1 k jej celkovej expozícii ukazovateľa finančnej páky, so zahrnutím jej aktív a podsúvahových položiek bez ohľadu na ich rizikovosť. Keďže teda ukazovateľ finančnej páky nevychádza z rizík, požiadavka týkajúca sa ukazovateľa finančnej páky vo výške 3 % – ktorá je od 28. júna 2021 záväzná pre všetky banky – slúži ako jednoduchý zabezpečovací mechanizmus k požiadavkám týkajúcim sa rizikovo váženého kapitálu.

Ak bankový dohľad ECB v prípade dohliadanej banky zistí zvýšené vysoké riziko nadmerného využívania finančnej páky, môže jej v súvislosti s ukazovateľom finančnej páky popri požiadavke vo výške 3 % stanoviť požiadavku druhého piliera. Cieľom je zabezpečiť krytie rizika podmienenej finančnej páky spojeného s nadmerným využívaním derivátov, transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a podsúvahových položiek zo strany banky, resp. jej účasťou na regulačnej arbitráži a poskytovaním intervenčnej podpory. 

Rovnako ako požiadavka druhého piliera je aj požiadavka druhého piliera týkajúca sa ukazovateľa finančnej páky právne záväzná. Banka tak v prípade jej nesplnenia môže čeliť dohľadovým opatreniam vrátane sankcií. Popri požiadavkách druhého piliera týkajúcich sa ukazovateľa finančnej páky sa od bánk očakáva aj plnenie odporúčaní druhého piliera týkajúcich sa ukazovateľa finančnej páky vydávaných ECB.

ECB v prípade dohliadaných bánk vykonáva hodnotenie rizika nadmerného využívania finančnej páky od roku 2022.

Prehľad uložených požiadaviek na ukazovateľ finančnej páky v rámci druhého piliera

Niektorým bankám boli uložené aj kvalitatívne opatrenia.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)