Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Požadavek v rámci 2. pilíře na pákový poměr

Pákový poměr banky se vypočte jako podíl jejího kapitálu Tier 1 a celkové míry její expozice pákového poměru, což zahrnuje její aktiva a podrozvahové položky, a to bez ohledu na jejich rizikovost. Vzhledem k tomu, že pákový poměr tak není založen na rizicích, požadavek na pákový poměr ve výši 3 %, který se stal 28. června 2021 závazný pro všechny banky, slouží jako jednoduchý mechanismus jištění pro rizikově vážené kapitálové požadavky.

Pokud bankovní dohled ECB zjistí, že některá z dohlížených bank má zvýšené riziko nadměrného využití finanční páky, může tato banka kromě 3% požadavku podléhat požadavku v rámci 2. pilíře, pokud jde o pákový poměr. Záměrem je podchytit podmíněné riziko pákového poměru vyplývající z rozsáhlého využívání derivátů, cenných papírů pro financování transakcí a podrozvahových položek bankou i využívání regulatorní arbitráže a poskytování podpory v obtížných situacích. 

Podobně jako požadavek v rámci 2. pilíře je také požadavek v rámci 2. pilíře na pákový poměr právně závazný, tzn. že pokud jej banky nedodrží, mohou podléhat opatřením v rámci dohledu včetně sankcí. Kromě splnění požadavku v rámci 2. pilíře na pákový poměr se od bank dále očekává, že se budou řídit očekáváním pákového poměru v rámci 2. pilíře vydaným ECB.

ECB posuzuje riziko nadměrného pákového poměru mezi dohlíženými bankami od roku 2022.

Stanovený pákový poměr v rámci 2. pilíře

Některé banky podléhají také kvalitativním opatřením.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)