Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sviras rādītāja 2. pīlāra prasības

Bankas sviras rādītāju aprēķina, dalot tās pirmā līmeņa kapitālu ar tās sviras rādītāja riska darījumu kopējās vērtības mēru, kas ietver bankas aktīvus un ārpusbilances posteņus neatkarīgi no to riska pakāpes. Tādējādi sviras rādītājs nav balstīts uz riskiem, tāpēc 3 % sviras rādītāja prasības, kas ar 2021. gada 28. jūniju kļuva saistošas visām bankām, ir vienkāršs aizsargmehānisms, kas papildina riska svērtā kapitāla prasības.

Ja ECB banku uzraudzības funkcija konstatē, ka uzraudzītajā bankā ir paaugstināts pārmērīgas sviras risks, šai bankai papildus 3 % prasībai var noteikt 2. pīlāra prasību attiecībā uz sviras rādītāju. Tas tiek darīts, lai ņemtu vērā iespējamo sviras risku, kas veidojas, bankai plaši izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus, vērtspapīru finansējuma darījumus un ārpusbilances posteņus, kā arī praktizējot regulējuma arbitrāžu un nodrošinot iesaistīšanās atbalstu. 

Sviras rādītāja 2. pīlāra prasības tāpat kā 2. pīlāra prasības ir juridiski saistošas, kas nozīmē, ka to neizpildes gadījumā bankām var piemērot uzraudzības pasākumus, t. sk. sankcijas. Papildus 2. pīlāra prasību ievērošanai tiek sagaidīts, lai bankas nodrošinātu atbilstību arī ECB noteiktajām sviras rādītāja 2. pīlāra norādēm.

ECB novērtē uzraudzīto banku pārmērīgas sviras risku kopš 2022. gada.

Noteiktās sviras rādītāja 2. pīlāra prasības

Dažām bankām noteikti arī kvalitatīvi pasākumi.

Trauksmes celšana