Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Wymóg kapitałowy w ramach filaru II dotyczący wskaźnika dźwigni finansowej

Wskaźnik dźwigni finansowej banku to stosunek kapitału Tier I do łącznej ekspozycji mierzonej tym wskaźnikiem, obejmującej aktywa i pozycje pozabilansowe o dowolnym poziomie ryzyka. Ponieważ nie jest oparty na ryzyku, jego wymagany poziom wynoszący 3% – który od 28 czerwca 2021 obowiązuje wszystkie banki – jest prostym mechanizmem zabezpieczającym wymogi kapitałowe oparte na ryzyku.

Jeśli Nadzór Bankowy EBC ustali, że w jakimś nadzorowanym banku występuje podwyższone ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, może nałożyć na ten bank – ponad obowiązkowe 3% – wymóg w ramach filaru II odnoszący się do wskaźnika dźwigni. Ten wymóg ma uchwycić warunkową dźwignię finansową, która wynika ze stosowania na dużą skalę instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, pozycji pozabilansowych i arbitrażu regulacyjnego, a także z udzielania pomocy interwencyjnej. 

Podobnie jak wymóg kapitałowy w ramach filaru II, wymóg dotyczący wskaźnika dźwigni jest prawnie wiążący: banki, które nie będą się do niego stosować, mogą podlegać środkom nadzorczym, w tym sankcjom. Oprócz wymogu dotyczącego wskaźnika dźwigni banki powinny przestrzegać także wydanego przez EBC zalecenia kapitałowego w ramach filaru II dotyczącego wskaźnika dźwigni.

Od 2022 EBC prowadzi ocenę ryzyka nadmiernej dźwigni w nadzorowanych bankach.

Nałożone wymogi w ramach filaru II dotyczące wskaźnika dźwigni

Wobec niektórych banków zastosowano także środki jakościowe.

Demaskowanie nieprawidłowości