Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zahteva iz drugega stebra glede količnika finančnega vzvoda

Količnik finančnega vzvoda banke se izračuna kot temeljni kapital, deljen z merilom skupne izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda. Merilo zajema aktivo banke in zabilančne postavke, ne glede na to, kako tvegane so. Ker količnik finančnega vzvoda torej ne temelji na tveganjih, predstavlja 3-odstotna zahteva za količnik finančnega vzvoda, ki je za vse banke postala zavezujoča 28. junija 2021, preprosto spodnjo dovoljeno raven za tveganju prilagojene kapitalske zahteve.

Bančni nadzor v ECB lahko nadzorovani banki naloži dodatno zahtevo iz drugega stebra povrh zahtevanih 3 odstotkov, če ugotovi, da ima povišano tveganje prevelikega finančnega vzvoda. Namen te zahteve je zajeti pogojno tveganje, povezano s finančnim vzvodom, ki obstaja zato, ker banka zelo veliko uporablja izvedene finančne instrumente, posle financiranja z vrednostnimi papirji ali zabilančne postavke ali ker sodeluje v regulativni arbitraži in zagotavlja podporo nekonsolidiranim subjektom, s katerimi je povezana, če se ti znajdejo v finančnih težavah. 

Enako kot kapitalska zahteva iz drugega stebra je tudi zahteva iz drugega stebra glede količnika finančnega vzvoda pravno zavezujoča, kar pomeni, da je za banko, ki je ne izpolnjuje, mogoče sprejeti nadzorne ukrepe, vključno s sankcijami. Od bank se pričakuje, da poleg zahteve iz drugega stebra glede količnika finančnega vzvoda izpolnjujejo tudi napotke iz drugega stebra glede količnika finančnega vzvoda, ki jih določi ECB.

ECB preverja tveganje prevelikega finančnega vzvoda v nadzorovanih bankah od leta 2022.

Naloženi količniki finančnega vzvoda v sklopu drugega stebra

ECB je nekaterim bankam naložila tudi kvalitativne ukrepe.

Žvižgaštvo