Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zahtjev u sklopu drugog stupa koji se odnosi na omjer financijske poluge

Omjer financijske poluge banke računa se tako što se njezin osnovni kapital podijeli s njezinom mjerom ukupne izloženosti omjera financijske poluge. Ta mjera uključuje imovinu i izvanbilančne stavke, neovisno o njihovoj rizičnosti. Budući da se omjer financijske poluge ne temelji na riziku, zahtjev za omjer financijske poluge od 3 %, koji od 28. lipnja 2021. obvezuje sve banke, jednostavan je zaštitni mehanizam za kapitalne zahtjeve koji se temelje na riziku.

Ako nadzor banaka ESB‑a utvrdi da je nadzirana banka izložena povećanom riziku prekomjerne financijske poluge, banci bi osim zahtjeva za omjer financijske poluge od 3 % mogao biti određen i zahtjev u sklopu drugog stupa koji se odnosi na omjer financijske poluge. Njime se želi obuhvatiti rizik potencijalne financijske poluge koji proizlazi iz znatne uporabe izvedenica, transakcija financiranja vrijednosnih papira i izvanbilančnih stavki te sudjelovanja u regulatornim arbitražama i pružanja financijske potpore. 

Zahtjev u sklopu drugog stupa koji se odnosi na omjer financijske poluge zakonski je obvezujući, baš kao i zahtjev u sklopu drugog stupa, što znači da bi bankama koje ga ne ispune mogle biti određene nadzorne mjere, među ostalim sankcije. Od banaka se očekuje da, osim ispunjavanja zahtjeva u sklopu drugog stupa koji se odnosi na omjer financijske poluge, slijede ESB‑ovu preporuku u sklopu drugog stupa koja se odnosi na omjer financijske poluge.

ESB procjenjuje rizik prekomjerne financijske poluge u nadziranim bankama od 2022.

Koje je zahtjeve u sklopu drugog stupa koji se odnose na omjer financijske poluge ESB odredio bankama?

Nekim su bankama određene i kvalitativne mjere.

Prijava povreda, tzv. zviždanje