SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Søjle 2-krav til gearingsgrad

En banks gearingsgrad beregnes ved at dividere dens kernekapital med dens samlede eksponeringsmål for gearingsgrad. Dette mål omfatter aktiver og ikke-balanceførte poster, uanset hvor risikofyldte de er. Da gearingsgraden derfor ikke er risikobaseret, tjener gearingskravet på 3 pct. – som blev bindende for alle banker 28. juni 2021 – som en simpel bagstopper for de risikovægtede kapitalkrav.

Hvis ECB Banktilsyn fastslår, at en bank under tilsyn har en forhøjet risiko for overdreven gearing, kan banken blive pålagt et særligt søjle 2-krav til gearingsgrad, som kommer i tillæg til gearingskravet på 3 pct. Dette har til formål at tage højde for den mulige gearing, der kan opstå, hvis en bank i udbredt grad anvender derivater, værdipapirfinansieringstransaktioner, ikke-balanceførte poster eller regelarbitrage, og at kunne yde step-in-støtte. 

Ligesom søjle 2-kravet er det særlige søjle 2-krav til gearingsgrad retligt bindende. Det betyder, at banker, som ikke opfylder kravet, kan blive pålagt tilsynsforanstaltninger, herunder sanktioner. Ud over at opfylde søjle 2-gearingskravet forventes bankerne at følge ECB's vejledning om søjle 2-krav til gearingsgrad.

ECB har vurderet risikoen for overdreven gearing i banker under tilsyn siden 2022. 

Pålagte søjle 2-krav til gearingsgrad

Nogle banker har også været underlagt kvalitative foranstaltninger.

Whistleblowing