Menu


De procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie in 2018

Het doel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) is het bevorderen van een schokbestendig bankenstelsel, dat een noodzakelijke voorwaarde vormt voor een duurzame en gezonde financiering van de economie.

De SREP omvat een uitgebreide beoordeling van de strategieën, processen en risico's van banken, evenals een toekomstgerichte analyse om te bepalen hoeveel kapitaal elke bank nodig heeft om haar risico's te dekken.

De SREP voor belangrijke instellingen