Menu


Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen i 2018

Målet med Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) er at fremme et robust banksystem, der er en forudsætning for en holdbar og sund finansiering af økonomien.

I SREP indgår en omfattende vurdering af bankernes strategier, processer og risici, og der anlægges et fremadrettet perspektiv med henblik på at fastsætte, hvor meget kapital den enkelte bank har behov for til at dække sine risici.

SREP for signifikante banker