Menu


2018. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) mērķis ir veicināt noturīgu banku sistēmu, kas ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un stabilu tautsaimniecības finansēšanu.

SREP ietver bankas stratēģijas, procesu un risku visaptverošu novērtējumu un nākotnes perspektīvā nosaka, cik daudz kapitāla bankām nepieciešams to risku segšanai.

Nozīmīgo banku SREP